Speuren naar sporen in het Ketliker Skar

Katlijk

 It Fryske Gea biedt kinderen op woensdag 16 november om 14.00 uur de mogelijkheid om deel te nemen aan een jeugdmiddag speuren naar sporen.

Onder begeleiding van een gids gaan ze op zoek naar prenten, keutels, haren en andere sporen.  Ook gaan de kinderen braakballen pluizen. Opgave voor de jeugdmiddag kan tot een dag voor aanvang tot 12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Verzamelpunt is informatiecentrum It Beekpronkje in Katlijk. De natuur heeft altijd weer verassingen in petto. Overal zijn verschillende planten en dieren te zien. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 28.000 leden en ruim 400 vrijwilligers.

Auteur

redacteur