Veel belangstelling voor Bijbelquiz

Heerenveen

   In de Fonteinkerk aan de President Kennedylaan in Heerenveen is dinsdagavond weer de jaarlijkse Bijbelquiz gehouden.

De belangstelling was groot: er hadden zich ruim honderd deelnemers aangemeld. Het ging daarbij niet alleen om leden van diverse kerken uit Heerenveen, maar er was ook een groep uit Wolvega en twee groepen uit Joure. Daarnaast gaf een aantal catechisanten van de vrijgemaakte kerk acte de presence. De inhoud van de Heerenveense Bijbelquiz is anders dan die van de nationale, maar de aard is hetzelfde. Er werden in totaal 40 vragen gesteld. Onderwerpen die zoal aan de orde kwamen: Gelijkenissen, Bijbel op straat, politiek, symbolen en kunst. De quiz werd gepresenteerd door dominee Siebe  Sijtsema. De organisatie was in handen van het Nederlands Bijbel Genootschap.

Auteur

redacteur