Jubileumconcert van Jan de Roas Sjongers met veel verrassingen

Nieuwehorne

Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat de Jan de Roas Sjongers in Nieuwehorne werden opgericht. Ter gelegenheid van het derde lustrum geeft het koor op vrijdag 2 december in zijn thuisbasis doarpshûs De Kiekenhof een jubileumconcert. Het wordt, zo laat het bestuur weten, een optreden met veel verrassingen. Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop wordt van de bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de onkosten.

De oprichtingsbijeenkomst vond plaats op donderdag 18 april 1996 met 35 potentiële leden. Vanaf het begin wilde het koor zich niet als een shantykoor presenteren. Doelstelling was en is nog steeds om een zo gevarieerd mogelijk repertoire te zingen, met liederen uit alle delen van de wereld. Het resultaat van die doelstelling is dat de Jan de Roas Sjongers momenteel een zeer gevarieerd repertoire hebben van liedjes in acht talen en in vele volksgenres. De naam van het koor refereert aan de in 1979 overleden straatzanger Jan de Roos, geboren in Ureterp, die ook regelmatig in de contreien van de Hoarnekrite was te zien en te horen. Gekleed in een lange zwarte jas, die behangen was met tientallen medailles, speldjes en zelfs doppen van zuivelflessen, met op z’n hoofd veelal een hoge zwarte hoed, zong hij met lange uithalen zijn liederen, daarbij breed zwaaiend met zijn wandelstok. Al is het woord ‘zingen’ wellicht iets te veel eer voor deze markante Fries, die zijn laatste levensjaren in Groningen doorbracht. Sinds 2005 is Sitta Bosman uit Bontebok de dirigente van de Jan de Roas Sjongers. Behalve een voortreffelijk en gedreven leidster is zij een eminent begeleidster op piano. Het ledental schommelt al jaren tussen de 30 en 35, afkomstig uit de Oude- en Nieuwehorne, Bontebok, Katlijk, De Knipe en Heerenveen. Iedere donderdagavond repeteren zij in De Kiekenhof. Regelmatig treden de Jan de Roas Sjongers op, binnen, zowel als buiten de provincie. In december staan optredens gepland tijdens de Kerstmarkt op 17 december in Heerenveen en op donderdag 22 decemeber in de foyer van De Harmonie in Leeuwarden, voorafgaand aan een optreden van de bekende Limburgse zanger en componist Gé Reinders. Het jubileumconcert in De Kiekenhof belooft een bijzondere gebeurtenis te worden met tal van verrassingen, zo verzekert Sitta Bosman. Zo zal onder andere de muzikale begeleiding deze avond worden uitgebreid met enkele strijkinstrumenten en zullen nieuwe solisten uit het koor naar voren treden. Het jubileumconcert op vrijdag 2 december begint om 20.00 uur.

Auteur

Harry de Jong