Heerenveens dictee groot succes

Heerenveen

Heerenveen - In een overvolle raadzaal vond donderdagavond  het Groot Heerenveens Dictee plaats. De animo was groot, er waren 90 dicteetijgers present. Terwijl de correctoren het dictee nakeken, werden de

prijzen van de verhalenwedstrijd om de Zilveren Pen uitgereikt. Burgemeester Tjeerd van der Zwan
las het door oud-docent/columnist Rob Kerkhoven geschreven dictee voor.
Na de voordracht van een speciaal voor de gelegenheid door dorpsdichter Harry de Jong geschreven
gedicht begon de burgemeester met ‘Loflied op Heerenveen’. Zo luidde de titel van het dictee. Meteen werden de eerste fouten gemaakt, want er mag géén punt achter de titel. En daar bleef het niet bij. Wat te denken van ‘achterkamertjespolitiekachtig’? Moet dat aaneen geschreven worden, gaat het om drie afzonderlijke woorden, moet er een koppelteken, een liggend streepje, en zo ja, waar dan? ‘Gewijde hymnes’, hoe schrijf je dat in vredesnaam? En hoort quasifilosofisch aaneen of toch als quasi-filosofisch? Bij zin vijf ging er een collectieve zucht door de zaal: ‘Ik werd ge-e-maild, ge-sms’t en via speciaal gelabelde hashtags bestookt met twitterlawines. Enkele chique lady’s met roodfluwelen hoedjes stuurden zelfs een exquis flesje bordeaux met excellente parmaham.’ Pure abracadabra fluisterde iemand wanhopig. Gelukkig sloot de burgemeester het lastige dictee af met ‘reciteer een ode aan Heerenveen, ’n gouden plak!’
Winnaar werd Carla Derks. Zij maakte slechts 2 fouten. Tweede werd René Wennekers met 4 fouten en derde Baukje Spinder met 6 fouten. Het team van de gemeente Heerenveen Communicatie ging met de eer strijken. Gevieren noteerden zij 39 fouten. Team Belvédère werd tweede met 47 fouten.
Miranda Herwig won de verhalenwedstrijd om de Zilveren Pen. Het thema was dit keer ‘Zwoele zomer’. Zij droeg haar winnende verhaal ‘Geheimen van de zee’ voor tijdens de correctiepauze. Woorden die bij de jury opkwamen bij dit verhaal waren ‘mooi taalgebruik’, ‘emotie’ en 'van literaire klasse’. Marieke van Schuppen werd met een knap opgebouwd, thrillerachtig verhaal eervol tweede. Een verdiende derde prijs was voor Anke van der Meer met een origineel verhaal waarin de spanning tot het laatst wordt vastgehouden.
De organisatoren, SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), Heerenveense Courant en
Bibliotheek Heerenveen, mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde avond.

Auteur

Marike Van der Molen