Laatste schooldag Wijbrandischool in teken “Fryslân Boppe”

HEERENVEEN

 Donderdag stond de laatste schooldag van de Wybrandischool in het teken van “Fryslan Boppe.”

Er was voor dit thema gekozen omdat juf Aeltsje Hoekstra 40 jaar bij het onderwijs werkzaam was. Iedereen kwam in Friese stijl op school en er werden verschillende ’Fryskespultsjes’ gespeeld. Als bijzondere gast was “Heero” uitgenodigd. Nadat hij met juf Aeltsje een potje voetbal had gespeeld kregen de leerlingen de ruimte om met “Heero’ op de foto te komen en een handtekening te vragen.

Auteur

Harry de Jong