Actieve controle op landbouwvoertuigen

WOLVEGA

 De oogsttijd is weer begonnen en dus is er weer veel landbouwverkeer op de weg. Er is soms net genoeg ruimte voor de weggebruikers om elkaar te passeren.

Bovendien zorgt de modder die van landbouwvoertuigen afkomt voor verraderlijk gladde wegen. De politie en opsporingsambtenaren gaan in de gemeente Weststellingwerf landbouwvoertuigen controleren om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Tegen overtreders zal actief worden opgetreden. De afgelopen jaren zijn diverse controles uitgevoerd. Veel landbouwvoertuigen bleken niet in orde te zijn en kregen een waarschuwing. Omdat de gebreken gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers, wordt bij de controles dit jaar een ´lik op stuk´ beleid gevoerd. Overtreders zullen worden beboet. Er wordt vooral gecontroleerd op de technische staat van de voertuigen, verlichting, te brede voertuigen of aanhangwagens, scherp uitstekende delen, het gebruik van de juiste markering en verkeerd bevestigde ladingen. Zichtbaarheid Ondanks het feit dat landbouwvoertuigen vaak groot en opzichtig zijn, blijft het belangrijk om goed zichtbaar te zijn voor de andere weggebruikers. Door goed werkende verlichting kunnen andere weggebruikers beter anticiperen op het landbouwverkeer. Het is ook van belang om scherp uitstekende delen te voorzien van juiste markeringen. Uitstekende delen zijn met name gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (brom)fietsers, motorrijders en voetgangers. Door het gebruik van juiste markering kunnen andere weggebruikers het formaat van het voertuig, de aanhanger of de lading beter bepalen. Schuivende lading Er wordt ook gecontroleerd op verkeerd bevestigde ladingen. Wanneer de lading niet goed is vastgezet en het voertuig een ongecontroleerde wending maakt, is de kans aanwezig dat de lading gaat schuiven. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De lading kan op de weg vallen of het gewicht verplaatst zich zo snel naar één zijde van het voertuig, dat het voertuig hierdoor niet meer goed bestuurbaar is of zelfs kantelt.  

Auteur

Harry de Jong