Toptalenten bezoeken het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

DE KNIPE

 – Hoogbegaafde leerlingen van CBS De Pream, onderdeel van de scholenkoepel CPO De Tjongerwerven, brachten een bezoek aan het planetarium te Franeker. Het Eise Eisinga Planetarium te Franeker kreeg afgelopen dinsdag hoog bezoek: Toptalenten van o.m. CBS De Pream in De Knipe bezochten het oudste nog in werking zijnde planetarium van de wereld. De Toptalenten (meer-en hoogbegaafde kinderen die speciale lessen volgen) hebben de afgelopen weken het thema Back to Space uitgewerkt. Op verschillende niveaus hebben ze kennis gemaakt met de wondere wereld van het heelal: planeten, sterren, manen, ze zijn allemaal voorbij gekomen. De kinderen vonden het bezoek geweldig, vooral de speurtocht viel goed in de smaak!Sinds drie jaar biedt scholenkoepel CPO De Tjongerwerven (Heerenveen, West- en Ooststellingwerf) meer- en hoogbegaafden kinderen vanaf vijf jaar de mogelijkheid om een keer per week speciale lessen te volgen. De lessen zijn onderdeel van het ‘tjong®talentprogramma. Dit programma is in het leven geroepen om, met succes, het beste uit iedere leerling te halen. Toptalentklassen richten zich dus op die kinderen die het in het gewone onderwijs ‘te makkelijk’ hebben. Dat de kinderen enthousiast worden door de klassen, wordt beaamd door de ouders. ‘Mijn dochter wil deze lessen voor geen goud missen’, aldus een van de ouders. ‘De Pream biedt ook meer uitdaging in de reguliere lessen, maar deze extra lessen voegen echt wat toe.’ Een andere ouder: ‘Middels projecten leren de kinderen leren, wat juist heel belangrijk is omdat ze in hun eigen klas vaak weinig moeite hoeven te doen.’ Of, volgens een van de leerlingen (6 jaar) van CBS De Pream: ‘We hoeven niet te werken en doen alleen maar leuke dingen zoals proefjes en leren heel veel.’De Toptalentlessen worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten. Momenteel beschikt CPO De Tjongerwerven over vijf bevoegde docenten Specialist Excellent Leren en Hoogbegaafdheid. Op de vraag wat het onderwijzen van deze kinderen zo bijzonder maakt, antwoorden ze: ‘In de toptalentklassen zitten maximaal 10 leerlingen (dit is een streven), waarbij je veel individuele aandacht kan geven en de leerlingen kan begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Naast het product, ligt vooral de aandacht op het proces. De volgende onderdelen komen structureel aan bod: leren-leren, filosoferen, onderzoeken, ontwerpen, meervoudige intelligentie, wetenschappelijk denkproces, enz. Naast de rode draad van de talentleerkracht (ondersteunt met de SLO kerndoelen), vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij wat de leerling wil leren. Wat willen de leerlingen leren en wat hebben ze nodig? Hiervoor is alle ruimte.’ Binnenkort zal het thema Back to Space worden afgesloten. Het volgende thema is nog een verrassing maar zal ongetwijfeld weer tot een hoop vragen en antwoorden leiden.


Auteur

mijnnieuwsenco