Weststellingwerf betrekt inwoners bij keuze nieuwe burgemeester

Heerenveen

De gemeente Weststellingwerf is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, wordt aan inwoners advies gevraagd. Van woensdag 11 januari t/m zondag 22 januari 2017 hebben zij de mogelijkheid om via www.BurgemeesterWeststellingwerf.nl hun mening te geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag. Zoektocht naar nieuwe burgemeester Per 1 juli 2017 stopt Gerard van Klaveren als burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. De komende maanden gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. Omdat het zoeken naar een nieuwe burgemeester een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is, heeft de raad hiervoor een speciale Vertrouwenscommissie benoemd. De eerste taak van de Vertrouwenscommissie is het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Daarin komt te staan wat de belangrijke eigenschappen, vaardigheden, competenties en ervaringen van de nieuwe burgemeester moeten zijn. Om tot deze profielschets te komen, vraagt de commissie ook advies aan derden. Inwoners van Weststellingwerf mogen in januari aangeven welk type burgemeester zij het meest geschikt vinden. Input van inwoners Van woensdag 11 januari tot en met zondag 22 januari krijgen alle inwoners de kans om hun input te leveren voor de profielschets van de nieuwe burgemeester. Zij kunnen hun mening geven op basis van een aantal stellingen en een open vraag via www.BurgemeesterWeststellingwerf.nl. De vragenlijst kan ook op papier worden ingevuld, onder meer door de advertentie in de kranten Stellingwerf en Griffioen van 11 of 18 januari uit te knippen, in te vullen en in te leveren op het gemeentehuis in Wolvega. Dat kan t/m vrijdag 20 januari 2017. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen, staan tijdens de genoemde periode raadsleden op de weekmarkten in Noordwolde en Wolvega. Zij attenderen inwoners op de raadpleging, maar bieden ook de mogelijkheid om ter plekke de vragenlijst in te vullen. Ook bij een aantal supermarkten zullen raadsleden de raadpleging promoten. Alle inwoners van Weststellingwerf, jong en oud, mogen hun mening geven. Daarom hebben ook de scholen in Weststellingwerf informatiemateriaal ontvangen. Profielschets In februari 2017 voegt de Vertrouwenscommissie de input van raad en inwoners samen tot een profielschets. Deze profielschets zal in de raadsvergadering van 27 februari 2017 definitief worden vastgesteld en worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Als de profielschets is vastgesteld, neemt de Commissaris van de Koning deze onder de arm mee naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dan kan de werving beginnen.


Auteur

Harry de Jong