Sing-Inn Kerk op de Hoogte Wolvega

WOLVEGA

 Op zondag 5 februari is er weer een sing-inn in de Kerk op de Hoogte.

De dienst begint om 19.15 uur. Medewerking zal worden verleend door Interkerkelijk koor "Our Choice" O.l.v. Jaring de Braak. muzikale ondersteuning worde verzorgd door Klaas Pesman. Het thema is "Kom zoals je bent!" De liederen, gebeden en overdenking sluiten aan bij het thema. De diensten bieden de mogelijkheid eens kennis te maken met ook een kant van de kerk. Meer info:  www.pkn-wolvega.nl.

Auteur

Harry de Jong