Woningen op plaats postkantoor

Heerenveen

“Onze huurders verdienen een prominente plek in het hart van Heerenveen. Nieuwbouw op deze locatie met veel toekomstpotentie speelt daar op in,’’ vertelt Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. De gemeente grijpt dit aan om te verkennen welke verbeterslag mogelijk is voor het gebied tussen de Sieversstraat en de Van Kleffenslaan. Daarover gaat de gemeente in gesprek met belanghebbenden in de omgeving.

“We willen een levendig centrum, passend bij deze tijd, waar mensen graag zijn,’’ verklaart wethouder Siebren Siebenga. “We sluiten daarom graag aan bij dit ambitieuze initiatief van WoonFriesland voor moderne, betaalbare huurwoningen.” Beiden leggen hun samenwerking in een intentieovereenkomst vast.

Proces

De gemeente start in het najaar een proces om te verkennen hoe het oostelijk deel van het centrum het beste ontwikkeld kan worden. Waar liggen haalbare kansen om het gebied aantrekkelijk te maken? Waarmee moet bij de ontwikkeling rekening gehouden worden? Als eerste gaat de gemeente met direct belanghebbenden in het gebied om tafel om hun ideeën en inzichten te horen. Met de uitkomsten die dat oplevert wil de gemeente vervolgens in gesprek met anderen, zoals ondernemers, investeerders, bewoners en centrumbezoekers.

Resultaten

De resultaten van deze brede verkenning leveren de uitgangspunten op voor de ontwikkeling van dit gebied. De gemeente neemt deze ook op in een bestemmingsplan voor sociale woningbouw door WoonFriesland.

De ontwikkeling van de oostkant van het centrum start in het najaar met de brede verkenning. Halverwege 2019 is er zicht op hoe de herontwikkeling van het gebied opgepakt kan worden en wie naast WoonFriesland verder in het gebied gaat investeren.

De planning is er op gericht dat WoonFriesland uiterlijk in het najaar van 2020 kan gaan bouwen.