Uitbreiding winkelpand vraagt draagvlak

Akkrum

In het centrum van Akkrum zijn de Poiesz supermarkt, Hubo en bloemist De Vlijtige Lies gevestigd in hetzelfde pand. De wens van de winkels om uit te breiden is er al enige tijd.

In het centrum van Akkrum zijn de Poiesz supermarkt, Hubo en bloemist De Vlijtige Lies gevestigd in hetzelfde pand. De wens van de winkels om uit te breiden is er al enige tijd. Deze vraagt om een gezamenlijke overweging met alle betrokkenen, wat reden is voor de gemeente Heerenveen om hiermee aan de slag te gaan.

De impact van deze centrumontwikkeling is groot. Om zicht te krijgen op de belangen worden de betrokken ondernemers, collega-ondernemers, de omwonenden en Plaatselijk Belang gevraagd gezamenlijk met de gemeente op te trekken in een nog verder uit te werken open aanpak. Dit moet leiden tot de best haalbare en meest gedragen oplossing.

Het proces zal in overleg met een procesbegeleider en de betrokken ondernemers de komende periode worden gestart. De supermarkt en doe-het-zelfzaak willen fors uitbreiden, de eerste wil met 750 m2 groeien naar 1.750 m2 grondoppervlak, de tweede met 300 m2 naar 750 m2. De bloemenwinkel krijgt daardoor een oppervlak van 150 m2. De parkeergelegenheid zal moeten worden afgestemd op de winkeluitbreidingen.

De opstallen van het terrein zijn eigendom van Poiesz Vastgoed BV en het parkeerterrein deels ook. Het overige deel van de parkeerplaats ligt op gemeentegrond.

De ondernemers hebben allemaal de wens om op deze locatie in het dorp te blijven.