Veenbranden: Hart voor Heerenveen

Burgemeester Van der Zwan lichtte vorige week zijn pleidooi voor een meer open en betrokken lokale democratie toe.

Het nieuwe gemeentebestuur zou met groeperingen uit de Heerenveense samenleving dienen te komen tot een raadsakkoord of samenlevingsakkoord.

Via inspraak en andere vormen van burgerraadpleging zouden hoofdthema’s als wonen, werken en duurzaamheid met burgers, bedrijven en zovoort uitgewerkt moeten worden tot gemeentebeleid. 

Een mooie, democratische gedachte van de burgemeester. Zijn democratisch hart zit op de goede plaats. Maar gebeurt dit al niet in Heerenveen? Burgemeester wijst zelf al op de gesprekken over de leefbaarheid van het Heerenveens centrum.

Heel vruchtbaar. Wij herinneren ons nog levendig hoe de burgemeester in hoogst eigen persoon direct betrokkenen heeft geraadpleegd over de eventuele vestiging van een Van der Valk aan de afslag van de A32 … Uit een oogpunt van directe democratie een fiasco; zorgvuldigheid gaat voor snelheid bij lastige besluitvormingsprocessen.     


De les hieruit: de burger moet wel kunnen vertrouwen op de overheid. De uitkomsten van een raadpleging van direct betrokkenen moeten serieus worden genomen. De opvattingen van de burgers dienen bij de afweging de doorslag te geven. Zo niet, dan ben je als overheid niet geloofwaardig. Erger nog; zo schaad je als overheid het vertrouwen in overheid en politiek.

Overigens, het gaat in Heerenveen aardig goed met lokale (burger)initiatieven. In Akkrum, Aldeboorn en Gersloot, maar ook wijken van Heerenveen als De Greiden, Midden en De Akkers bloeit van alles op. Alles met steun van wijkmanagers van de gemeente en opbouwwerkers van Caleidoscoop.   

Opvallend is ook dat steeds meer bedrijven in het kader van Hart voor Heerenveen  waardevolle initiatieven of organisaties in de samenleving steunen. Tijdens de Meet & Match van november 2017 kwamen meer dan honderd matches tot stand! Eigenlijk stuk voor stuk samenlevingsakkoorden in het klein. Een klein maar fijn voorbeeld: Dankzij de actie van een grote plaatselijke fietszaak beschikt welzijnsorganisatie Caleidoscoop over een prachtfiets. Vrijwilligers zijn nu in staat gratis fietslessen te verzorgen voor volwassen vrouwen (met een allochtone afkomst).   

Heerenveen heeft een warm kloppend hart, waar volop ruimte is voor maatschappelijk betrokken initiatief.  

Remco Helder 
 


Auteur

harry.de.jong