Werk van Fred Pollack te zien in Museum Belvédère

Heerenveen

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de kunstenaar Fred Pollack, zijn tijdelijk twee kabinetten in de westvleugel van Museum Belvédère ingericht met zijn werk, zowel oud als recent.

 Begrippen als bescherming, veiligheid en afstoting zijn belangrijke thema’s in zijn
oeuvre. Die thematiek is nauw verwant aan Pollacks (vroegere) werk als
psychiater. In het verleden schilderde hij op afvalhout. In latere jaren werd dat
MDF-plaat, al dan niet voorzien van geboorde gaatjes.

Hoewel zijn werk in formeel opzicht aansluiting vindt bij de naoorlogse abstracte
en neo-figuratieve kunst, lijkt het door een vervreemdend spel met duisternis en
droom terug te grijpen op de traditie van het surrealisme. Om de kijker niet te
beïnvloeden geeft Pollack zijn schilderijen bijna nooit titels. ‘De kijker moet bij
het verkennen van mijn composities dezelfde vrijheid voelen die ik bij het
schilderen had.’ 


Auteur

harry.de.jong