Veenbranden: Duurzaam denken en doen 1

Vergaat het u ook zo, met dat warme weer: slecht slapen en vroeg wakker? Vorige week was ik ‘s morgens voor zessen klaarwakker, toen ik buiten al een auto hoorde starten. Het was de buurman van even verderop. Voor zijn nieuwe baan in de Randstad moet hij vroeg op. Liefst voor de files uit.

Bijna twee uur heen en twee uur terug bij je werktijd optellen. Ik vind het nogal wat voor een stapje hogerop in je carrière: van een kantoorbaan hier naar een ICT-bedrijf in Landsmeer (boven Amsterdam). Zou buurman niet twee of drie dagen kunnen thuiswerken? Juist in een ICT-functie moet dat kunnen. Hem zou dat veel tijd schelen en het milieu zou minder worden belast.

Omwille van het milieu pleit de regering ondertussen voor meer fietsmobiliteit. 200.000 forensen zouden de auto nog deze kabinetsperiode moeten laten staan en in plaats daarvan naar het werk moeten reizen met de fiets of met een combinatie van fiets en openbaar vervoer. Dat scheelt files en leidt tot schonere lucht, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (van Infrastructuur en Waterstaat).

Wat cijfers. Voor verplaatsingen tot 15 kilometer neemt 47 procent van de forensen de auto en 33 procent de fiets. Aangezien zes op de tien werknemers binnen 15 kilometer van hun werk wonen, is er nog vooruitgang te boeken. De staatssecretaris komt met het voorstel, de fietskilometers te vergoeden met 19 cent. Zo wil zij werkgevers stimuleren om een kilometervergoeding in het leven te roepen voor fietsende werknemers. Ook wil zij geld steken in het verruimen van fietspaden. Dat schept ruimte voor fietsers met verschillende snelheden: gewone fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen en speed-pedelecs.

Blij verrast was ik in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe gemeentebestuur te lezen dat Heerenveen een fietsgemeente wordt. Van ‘Den Haag’ kan onze gemeente dus een zetje in de rug krijgen. Bij de ontwikkelingen van haar plannen betrekt de gemeente vast en zeker betrokken burgers en maatschappelijke organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Hoe ik daar zo zeker van ben? Omdat het hoofdlijnenakkoord als titel draagt: ‘Duurzaam doorontwikkelen - samen aan de slag in Heerenveen’!

Remco Helder


Auteur

Jitze Hooghiemstra Redacteur