Opening Tsjerkepaad 2018 in Olderberkoop

OLDERBERKOOP

De vijftiende editie van Tsjerkepaad opent zaterdag 30 juni in de Bonifatiuskerk in Olderberkoop. De editie van 2018 staat in het teken van 'Kerken en Gastvrijheid'.

Sinds 2004 vindt op initiatief van de Raad van Kerken Friesland in de zomermaanden Tsjerkepaad plaats. Honderden Friese kerken openen op zaterdagmiddag hun deuren voor publiek. Ieder jaar komen daar tienduizenden bezoekers op af.

Kerken in Heerenveen en omgeving

Deelnemende kerken aan Tsjerkepaad 2018 zijn onder meer de Heilige Geestkerk en doopsgezinde kerk in Heerenveen, de Terptsjerke in Akkrum, Doelhôftsjerke in Aldeboarn, de Nij Brongergea Tsjerke en de doopsgezinde kerk in De Knipe, De Kapelle in Haskerdijken, de Thomastsjerke in Katlijk, Galerie Mildam en de Protestantse Kerk in Nieuwehorne. De precieze openingstijden en de mogelijke activiteiten staan op de website van Tsjerkepaad.

Opening

De opening vindt plaats op 30 juni, vanaf 13.30 uur. Na het openingswoord van voorzitter Gerrit Groeneveld is er een speciale voorstelling voor kinderen over Polle de Orgeljongen door verteller Frank Belt en organist Eeuwe Zijlstra. 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Met het thema 'Kerken en Gastvrijheid' wil Tsjerkepaad aansluiten bij Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Er worden meer bezoekers uit het buitenland verwacht die de Friese kerken willen bezoeken. Ook zijn er meer bijzondere activiteiten in de kerken.

Meer informatie en de volledige lijst van deelnemende kerken is te vinden op www.tsjerkepaad.nl