Ienkennich lânskip in Museum Heerenveen

HEERENVEEN

In Museum Heerenveen vindt van dinsdag 7 augustus tot en met 23 september de tentoonstelling ‘ienkennich lânskip’ plaats. Het is een samenwerking tussen dichter Eppie Dam en beeldend kunstenaar Gijs Dragt met gedichten en beelden uit het Friese landschap.

Wat drijft een dichter? Wat bezielt een fotograaf? Eppie Dam en Gijs Dragt stelden de vraag en zagen wat er overbleef van ingeklonken land. Het resultaat is gedurende anderhalve maand te zien in Museum Heerenveen.

Beeldend kunstenaar Gijs Dragt (1955) fotografeert, schildert en maakt grafische ontwerpen. In al zijn werk getuigen kleur, vlakverdeling en typografie van respect voor traditioneel vakmanschap en eigenzinnige opvattingen. Binnen de fotografische context is Dragt op zoek naar ‘het schilderij’. Dragt kruipt in de huid van zijn onderwerpen en vindt op deze manier sporen van cultuur, historie en natuurlijke processen die hij isoleert en vastlegt.

Eppie Dam (1953) is een productief en veelzijdig schrijver; hij schrijft gedichten, verhalen, kinderboeken, columns en literaire kritieken. In kerkelijke kringen heeft hij naam gemaakt als schrijver van eigentijdse teksten van liederen en liturgieën die passen in verschillende periodes van het kerkelijk jaar. Dam ontving in 2017 de Gysbert Japicxprijs, Frieslands hoogste literaire onderscheiding.