Schrijfwed- strijd 2018

HEERENVEEN

Voor de elfde achtereenvolgende keer organiseren de Bibliotheek Heerenveen en de Heerenveense Courant een schrijfwedstrijd. Het thema van de schrijfwedstrijd is ‘De krant’. Gebruik dit thema als inspiratie voor een gedicht of verhaal van maximaal 600 woorden en stuur je inzending uiterlijk maandag 8 oktobernaar ndc.weekbladenff@ndcmediagroep.nl De wedstrijd is alleen bedoeld voor inwoners van Friesland.

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Froukje Nijholt, Cor Netten, Simone Boendermaker en Dik Bolkestein.

De winnaar krijgt de Zilveren Pen van Heerenveen 2018. De tweede prijs is een jaarabonnement op de Openbare Bibliotheek en de derde prijs een boekenbon.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 9 november om 16.00 uur in het Leescafé van de Openbare Bibliotheek Heerenveen.