Volksdansvereniging Táncház werelddans start seizoen met open les in Van Maasdijkschool Heerenveen

HEERENVEEN

Volksdansvereniging Táncház werelddans houdt donderdag 13 september van 19.30 tot 21.30 uur een gratis open les in de Van Maasdijkschool aan de Van Beijma Thoe Kingmaweg 1 in Heerenveen.

Táncház is een volksdansvereniging voor beginnende en gevorderde dansers, met een internationaal dansprogramma. De open les markeert de start van het nieuwe dansseizoen.

Meer informatie via info@tanchazheerenveen.nl.