Jaarlijkse landelijke congres Krachtproef Opbouwwerk Nederland ditmaal in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN

Het jaarlijkse congres Krachtproef van Opbouwwerk Nederland is dit jaar in de gemeente Heerenveen.

Van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 november zijn er daarbij in de gemeente Heerenveen voor de ruim honderd opbouwwerkers uit heel Nederland diverse workshops. De deelnemers zelf verblijven bij Zeilschool De Veenhoop. Daar is donderdagochtend om 11.15 uur ook de officiële opening.

Op zaterdag wordt het evenement daar ook afgesloten. Dat gebeurt met workshops over de klimaatdoelen rondom energietransitie en een lezing door prof. dr. Hans van Ewijk, lector sociaal beleid en voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Wethouder Zoetendal opent op donderdag om 14.00 uur bij Caleidoscoop in wijkcentrum De As aan de Weegbree 72 in Heerenveen de workshop ‘Buitengewoon De Greiden, de effecten van een experiment’.

Bij die workshop wordt ingegaan op een initiatief van bewoners uit De Greiden. Die vroegen in een brief aan de raad om bij besluitvorming ruimte open te laten voor ideeën van inwoners uit de gemeente Heerenveen. Dat idee is ondertussen overgenomen door de raad.

Programma

De workshops die plaatsvinden tijdens het congres zijn op de donderdag en de vrijdag in Heerenveen, Jubbega en Akkrum en zijn georganiseerd door Caleidoscoop in samenwerking met inwoners van de dorpen.

Zo staat een bezoek aan Jubbega op het programma, waarbij het verleden tot aan het heden aan bod komt. In Akkrum, waar veel ontwikkelingen zijn, wordt bekeken wat rol van bewoners is bij initiatieven en hoe die initiatieven worden gerealiseerd.

Bij De As in Heerenveen zijn twee workshops. Naast Buitengewoon De Greiden betreft dat het leerbedrijf van Caleidoscoop, dat ruimte biedt aan studenten van de NHL, het Friesland College en Windesheim.

In de workshop wordt bekeken wat aan input kan worden meegegeven aan studenten en wordt uitgelegd wat wordt verwacht van opbouwwerkers.

Welzijnswerk

Opbouwwerk is een onderdeel van welzijnswerk, dat zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners.

Dat gebeurt door onder andere de invloed van de bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving te versterken.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)