Nogal wiedes: ‘Camouflagetaal’

HEERENVEEN

Rob Kerkhoven schrijft vanaf heden een maandelijkse column voor de Heerenveense Courant. Dat doet hij onder de noemer ‘Nogal wiedes’.

Hieronder zijn eerste column: ‘Camouflagetaal’.

,,De put LZG-02 is gecompleteerd in de Zechstein en Vlieland formatie. De wijze waarop de koolwaterstoffen in de verbuizing treden is gelijk aan de put LZG-01. Bij de afschatting van de kans op bevingen wordt naar de drukdaling en de daaropvolgende compactie gekeken. Daarnaast wordt de breuk-configuratie geanalyseerd, en de stijfheid van de rotsen.”

Bent u er nog? Dit soort camouflagetaal annex kluitje-in-het-rietkoeterwaals houdt bladzijden lang aan. Het staat in de ‘Aanvraag Instemming Winningsplan Langezwaag’, ingediend door Vermilion Energy Netherlands. Aan dat van oorsprong Canadese bedrijf is de gaswinning in Opsterlandse en Heerenveense bodem gegund.

Nog afgezien van de taalfouten, gebrekkige interpunctie en krakkemikkige stijl staat er een stel onbegrijpelijke woorden in. Verbuizing? Breuk-configuratie? Dat verbindingsstreepje kan overigens weg. Maar dat terzijde. Afschatting is vermoedelijk gewoon schatting. Compactie? Is geen Nederlands. Waarschijnlijk wordt compactheid bedoeld. Schrijf dat dan.

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 21 juni 2016 definitief ingestemd met het winningsplan. Het ligt sindsdien ter inzage op het Heerenveense gemeentehuis. Je kunt het gelukkig ook vanuit je bureaustoel online raadplegen. Intussen heeft Vermilion een nieuw winningsplan ingediend.

Slim, want daarmee omzeilde het bedrijf twee lopende bezwaren van de gemeente Heerenveen tegen het oorspronkelijke winningsplan. In september 2018 oordeelde het Staatstoezicht op de Mijnen dat deze bezwaren niet langer relevant zijn, nu er een nieuw winningsplan ligt.

Het Heerenveense college van B en W tekende hiertegen geen beroep meer aan, maar ging wel in beroep tegen het instemmingsbesluit van de minister aangaande het nieuwe herziene winningsplan.

Het wachten is nu op het volgende kluitje waarmee Vermilion ons het riet in wil sturen. Of op verhoogde seismiciteit. Dat is Vermilion-camouflagetaal voor aardbevingen.

(Tekst Rob Kerkhoven)