Grootschalige werkzaamheden aan A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden op komst

HEERENVEEN - Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdagavond 5 april 22.00 uur tot maandagochtend 8 april 06.00 uur grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden.

Tijdens de werkzaamheden is de A32 tussen het knooppunt Heerenveen en de aansluiting Wirdum (16) in de richting van Leeuwarden afgesloten voor al het verkeer. Met gele borden wordt de omleidingsroutes aangegeven. De afsluiting geldt vanaf 20.00 uur al voor de tussenliggende op- en afritten: Akkrum (13), Grou (14) en Sneek (15).

De A32 tussen knooppunt Heerenveen en Leeuwarden bevat een groot aantal hobbels. Tussen het knooppunt Heerenveen en Haskerdijken en tussen Grou en Wirdum wordt dat probleem opgelost door het asfalt te vervangen.

Voor het tussenliggende wegvak (Haskerdijken naar Grou) is herstel van de fundering van de weg nodig. Die werkzaamheden staan gepland voor 2021-2022. Dit jaar wordt alleen het asfalt vervangen, zodat de periode tot het volgende grote onderhoud veilig kan worden overbrugd. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat zegt er naar te streven om het werk aan de weg op een zo duurzaam mogelijke manier uit te voeren. ,,Zo werken we in samenwerking met marktpartijen aan de ontwikkeling van asfaltsoorten waarmee bij de productie en verwerking ervan een reductie van de C02-uitstoot kan worden bereikt.”

Meer informatie via 0800-8002 en via vananaarbeter.nl.