‘Je moet ons eigenlijk kennen en volgen om te zien wat voor moois het fungeren als pleeggezin oplevert’

NIEUWEHORNE - Twee jaar geleden zijn Corstian (36) en Jenny (35) Hanse via Jeugdhulp Friesland gestart met een traject om als pleeggezin te kunnen fungeren. Een keus waar ze nog geen seconde spijt van hebben gehad. Integendeel zelfs.

Het echtpaar uit Nieuwehorne zegt het heel dankbaar te vinden om pleeggezin te mogen zijn. ,,Je moet ons eigenlijk kennen en volgen om te zien wat voor moois het oplevert.”

Ongeveer zeven jaar geleden kwam Corstian Hanse thuis met een zorgelijk verhaal, zoals zijn vrouw het omschrijft. Op het Bornego College in Heerenveen waar hij lesgeeft ging het niet goed met een kind uit zijn mentorklas. ,,Zijn ouders lagen in scheiding. Het betreffende kind is naar een pleeggezin gegaan.”

Het verhaal dat haar man vertelde ging Jenny Hanse zo aan het hart dat zij zelf ook kinderen wilde opvangen. ,,Onze situatie was en is zowel zo stabiel dat wij kinderen kunnen opvangen. Wij hadden ons eigen gezin op orde en wilden graag meer doen voor anderen. Dan is dit een hele mooie manier om te helpen.”

Verhuizing

Vijf jaar geleden woonde het gezin nog in Leeuwarden. Daar was niet genoeg ruimte om kinderen te kunnen opvangen. Sinds de verhuizing naar Nieuwehorne is dat wel mogelijk.

Bij de kerk in Leeuwarden waar het gezin nog steeds lid van is spraken zij met mensen die ook kinderen opvangen. Naar aanleiding daarvan zijn ze naar een informatieavond van Jeugdhulp Friesland gegaan.

,,Het stond voor ons echter al wel vast dat wij pleeggezin wilden worden. Het was meer een bevestiging dat de keus een juiste was”, zegt Jenny Hanse. In oktober 2017 vingen zij vervolgens hun eerste kind op. Na een week was de situatie bij diens eigen ouders weer dermate stabiel, dat het kind weer terug naar huis kon.

Verzoek

Momenteel vangt het gezin Hanse twee kinderen op. Dat zijn twee jongetjes, eentje van 1,5 en een eentje van 5 jaar oud. Het verzoek tot opvang komt vanuit Jeugdhulp Friesland.

,,Om onze dochter van 8 en zoon van 10 en de kinderen die wij opvangen niet in elkaars vaarwater te laten komen zijn de kinderen die wij opvangen in elk geval twee jaar jonger dan onze eigen kinderen. We hebben onze kinderen ook heel goed voorgelicht. Zij waren heel enthousiast. Natuurlijk zijn er tussen de kinderen onderling wel eens strubbelingen. Daarnaast moet je uiteraard wennen aan elkaar. Dat is niet meer dan normaal.”

Daarnaast betreft de opvang bij de familie Hanse de zogenaamde ‘opvoedvariant’. In principe kunnen kinderen daardoor tot hun 23ste bij hen wonen. ,,Dat vinden wij geen probleem. ,,Wij zijn van mening dat het voor onze eigen kinderen niet wenselijk is dat zij elke week of maand weer aan andere pleegkinderen moeten wennen. Ook zijn wij van mening dat het voor kinderen niet goed is dat zij elke week ergens anders moeten wonen”, zegt Corstian Hanse.

Bezoekregeling

Met de ouders van de kinderen is er ook een bezoekregeling. Om de drie weken wordt op een vaste plek afgesproken met de ouders. De familie Hanse is dan zelf ook altijd aanwezig bij de omgang.

Corstian en Jenny Hanse onderstrepen het belang van de bezoekregeling. ,,Je doet de opvang voor de kinderen en hun ouders. Bij gezinnen van kinderen die in een pleeggezin terechtkomen, speelt al vaak langere tijd iets. Dat is niet iets van de ene op de andere dag. Daarbij is pleegzorg altijd tijdelijk. Als kinderen terug kunnen, dan is het bespreken daarvan altijd een optie.”

Groei

Momenteel zijn er ongeveer zeshonderdvijftig gezinnen in Friesland die kinderen opvangen. Jeugdhulp Friesland heeft bij die gezinnen ongeveer achthonderd kinderen in zorg, zoals dat wordt genoemd.

,,Er zijn altijd meer gezinnen nodig. Niet alleen om kinderen te kunnen plaatsen, maar ook vanwege onze afdeling ‘matching’. Voor hen is het fijn als zij kunnen kiezen uit meerdere pleeggezinnen”, zegt Lucile van Oene van de afdeling werving en selectie van Jeugdhulp Friesland.

Dit jaar is Jeugdhulp Friesland op zoek naar vijftig nieuwe pleeggezinnen. Terwijl het aantal kinderen stabiel is gebleven op ongeveer achthonderd. ,,Het is fijn dat er meer pleeggezinnen bij komen. Want ook in crisissituaties wil je kinderen meteen kunnen plaatsen. Die opvang duurt maximaal vier weken. In die periode wordt gekeken wat er nodig is om het kind weer terug te kunnen laten keren naar huis”, zegt van Oene.

‘Al zwaar genoeg’

Dat kinderen al dan niet tijdelijk in een pleeggezin komen, noemt van Oene een situatie die ouders kan overkomen. ,,Het zijn omstandigheden in het leven die maken dat het zo loopt. Zoals bijvoorbeeld door werkverlies, een verstandelijke beperking, een scheiding of door psychische problemen. Dan is het leven voor jezelf al zwaar genoeg en vraagt de opvoeding van kinderen extra aandacht, zeker als er sprake is van kindproblematiek. Heb je dan geen eigen netwerk dat je kan ondersteunen, dan kan pleegzorg een optie zijn.”

Gezinnen die kinderen opvangen krijgen een dagvergoeding. Die is afhankelijk van de leeftijd van een kind. De vergoeding wordt vastgesteld door de overheid en betaalt door de gemeente waarin het pleeggezin woont.

Wie ook interesse heeft om als pleeggezin te fungeren kan zich aanmelden voor een informatieavond. De eerstvolgende is op 17 april in Leeuwarden. Daar delen pleegouders en hulpverleners ervaringen, om een zo goed mogelijk beeld te geven van pleegzorg, zoals over: wat erbij komt kijken om pleegouder te worden, om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning Jeugdhulp Friesland biedt.

Aanmelden en meer informatie via jeugdhulpfriesland.nl/pleegouder-worden.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)