FOTO’S | De Buitenkans in het teken van open dag en wilde bijen tijdens NLdoet

HEERENVEEN - Villa De Buitenkans (kinderopvang 0 tot 4 jaar) en basisschool De Buitenkans (integraal kindcentrum van 2 tot 12 jaar) stonden zaterdag in het teken van een open dag. Ook werd aandacht besteed aan de wilde bijen in het kader van NLdoet.

Hieronder een door De Buitenkans zelf aangeleverd verslag.

Op beide locaties van De Buitenkans waren er gedurende de gehele dag bezoekers tijdens de open dag. De bezoekers waren divers zoals omwonenden, professionals, ouders met hele jonge kinderen, ouders met al grotere kinderen, vrienden en familie van teamleden, medewerkers van de gemeente en vrijwilligers van de NLdoet werkdag voor de wilde bijen.

Bezoekers hebben zich verwonderd over deze mooie plek voor kinderen, ze waren verrast doordat het echt anders is dan hoe het er uit zag toen ze zelf nog kind waren, ze wilden graag weten hoe het mogelijk is om dit te kunnen bieden voor kinderen en ze hebben deelgenomen aan de diverse activiteiten die werden aangeboden.

Bezoekers hadden naar aanleiding van wat ze zagen vele vragen, enkele veel gehoorde vragen zijn: ‘Hoe is de doorstroom naar het voortgezet onderwijs als mijn kind 12 jaar op De Buitenkans is geweest?’, ‘als kinderen van 6 jaar en ouder ook nog mogen spelen, leren ze dan wel genoeg?’ en ‘is het niet gevaarlijk als peuters al zelfstandig, met een echt bord, glas en mes, mogen lunchen?’.

Het is heel fijn om tijdens de open dag uit te kunnen leggen dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs juist heel goed gaat om vele redenen zoals dat de kinderen goed hebben leren plannen, gewend zijn aan het hebben van gespecialiseerde docenten, leergierig zijn, naar een doel kunnen werken en weten wat hun interesses en talenten zijn.

Kinderen leren altijd, er is nog zoveel te ontdekken en met de juiste begeleiding worden alle leerdoelen van de kinderopvang en van het primair onderwijs op deze onderzoekende manier zeker ook behaald. Verschil is wel dat leerdoelen behaald worden op het voor het kind juiste moment en dit is wezenlijk anders dan wanneer een methode wordt gevolgt die het moment voorschrijft.

Binnen de pedagogiek van Reggio Emilia zoals bescreven door Loris Malaguzzi is een kind niet zwak en onbehulpzaam maar juist krachtig en competent, het gaat uit van het vertrouwen in de competenties van kinderen en het kijken en luisteren naar kinderen. Alle gevaren moeten dus ook niet weggenomen worden, maar kinderen begeleiden in het leren omgaan met gevaren.