Raad slaat spijkers met koppen over Lelylijn, eikenprocessierups en krabbescheer

HEERENVEEN - De voltallige raad van de gemeente Heerenveen heeft maandagavond een gezamenlijke motie van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en Gemeentebelangen Heerenveen aangenomen om het maximale te doen om de komst van de Lelylijn te realiseren.

Ook een motie van GroenLinks omtrent de eikenprocessierups wordt uitgevoerd. Volgens indiener Gerrie Rozema is de jaarlijks bestrijding van de eikenprocessierups ingewikkeld en duur, heeft het diertje in Nederland natuurlijke vijanden en wordt in een aantal gemeenten de koolmees en de sluipwesp al succesvol ingezet ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Wethouder Broekhuizen liet weten een aantal interessante punten te zien in het voorstel en die te willen meenemen. „Maar we willen ons niet vastleggen op het genoemde bedrag van 5000 euro. Wel willen we kijken hoe er voor de zomer invulling aan te kunnen geven. Zo wordt ook in de gemeente Heerenveen de sluipwesp ook al ingezet.”

SP

Wethouder Hans Broekhuizen liet daarnaast op een mondelinge vraag van de SP omtrent de waterplant krabbescheer, die vanwege de aanblik van een groene deken voor gevaar zorgt voor mens en dier in de Eerste en Tweede Wijk in Jubbega, weten dat er wordt bekeken om dit jaar met een maaiboot zo te maaien dat de oevers vrij blijven van deze plant.

,,Daardoor blijft er in het midden van de sloot vijftig procent over en voldoen we daarmee aan de Natuurbeschermingswet”, aldus de wethouder die daarmee wees op de bescherming van de libellesoort. Ook zegde hij toe andere plekken in de gemeente Heerenveen in kaart te brengen waar eenzelfde probleem speelt. ,,Per situatie gaan we bekijken of maatregelen nodig zijn.”

PGB, lentekriebels, inkrimping politie en Thialf

Andere zaken die aan bod kwamen, waren bij de mondelinge vragen zorgen omtrent fraude met PGB, seksuele voorlichting op scholen nu de Week van de lentekriebels is gestart en het inkrimpen van het aantal agenten in de gemeente van 125 naar honderd dienders.

Terwijl de FNP met een motie vreemd, die werd vastgehouden, verzocht om eenmalig geld in de begroting op te nemen om bij het eerstvolgende evenement bij Thialf daar weer treinen te laten stoppen.

Rondom fraude met de PGB in de noordelijke provincies liet wethouder Zoetendal weten het met de PvdA eens te zijn dat dit aandacht behoeft. ,,Maar in Heerenveen is er geen fraude vastgesteld. Wij toetsen eerst altijd of een meitinker vaardig genoeg is om een PGB-budget te beheren. Extra controles zijn daarom vooralsnog niet nodig.”

Voorlichting op scholen

Zoetendal ging als portefeuillehouder ook in op de vraag van D66 omtrent seksuele voorlichting op scholen. Die is volgens Friese jongeren onder de maat. Dat blijkt volgens de partij uit het gezamenlijke onderzoek van de GGD, de Rutgers Stichting en SOA Aids Nederland met als titel ‘Seks onder je 25ste’. D66 gaf aan van mening te zijn dat voorlichting een rol moet hebben in het onderwijs en bang is dat dit nu niet gebeurt.

,,Wij kennen het rapport en onderkennen gedeeltelijk de zorg. Wij zien ook goede punten. Zo hebben jongeren op steeds latere leeftijd voor het eerst seks. Terwijl seks onder dwang bij meisjes in Friesland minder vaak gebeurt dan het landelijke gemiddelde. Binnenkort komen we met beleid rondom voorlichting. Er komt ook een pakket voor scholen. Wij vinden voorlichting wel een taak voor scholen zelf.”

Onderzoek PvdA

Uit onderzoek van de PvdA blijkt dat het aantal agenten in de gemeente Heerenveen van 125 naar honderd gaat, stelde Jaap Stalenburg namens de PvdA. Burgemeester Tjeerd van der Zwan gaf aan dat dit klopt.

,,In de gemeente Heerenveen is er sinds 2012 sprake van overcapaciteit. Via sollicitaties en natuurlijk verloop verdwijnen de komende jaren fte’s. Het aantal wijkagenten blijft daarbij gelijk.”

Motie vreemd FNP uitgesteld

De motie vreemd van de FNP om eenmalig geld beschikbaar te stellen om bij het eerstvolgende evenement in Thialf de trein weer te laten stoppen bij het ijsstadion tenslotte, werd aangehouden.

Jaap Stalenburg van de PvdA noemde de motie sympathiek. ,,Alleen de timing is ongelukkig, net Gijs van Dijk in de Tweede Kamer vragen stelt over dit onderwerp. Vandaar ons verzoek de motie aan te houden.”

Ook verantwoordelijk wethouder Jaap van Veen noemde het voorbarig om nu al de beurs te trekken. ,,Daarmee zouden we het de staatssecretaris wel heel gemakkelijk maken. Het laten stoppen van de trein kost namelijk 10.000 euro per dag.”

De motie werd na het bespreken ervan uiteindelijk niet ingediend, maar aangehouden, zo liet Eijer weten.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)