Organisaties zetten handtekening onder bijenpact, De Wierde start met projecten rondom biodiversiteit

HEERENVEEN - Hein Grafhorst, directeur van Ecopark de Wierde van Omrin in Heerenveen, heeft woensdag in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden zijn handtekening gezet onder een bijenpact.

Bij het pact slaat Omrin samen met veertien andere (Friese) organisaties de handen ineen om lokale oplossingen te bedenken voor het bijensterfte-probleem.

Het is een van de projecten in het kader van biodiversiteit, een nieuwe pijler binnen de circulaire doelstellingen van de afvalverwerker en -inzamelaar. Daarnaast start Omrin binnenkort met meer projecten die de biodiversiteit op Ecopark De Wierde in Heerenveen ten goede moet komen.

De ondertekenaars van het bijenpact zijn: Omrin, Arriva, Burgerinitiatief Beetsterzwaag, Friese Milieu Federatie, gemeente Leeuwarden, gemeente Achtkarspelen, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Landal Esonstad, Natuurmonumenten, Nordwin College, Poiesz Supermarkten, Provincie Friesland, Staatsbosbeheer en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.