Duurzaam Akkrum Nes ontvouwt plan om beide dorpen voor 2050 energieneutraal te maken

AKKRUM - Duurzaam Akkrum Nes (DAN) ontvouwt woensdag 10 april vanaf 19.30 uur in de Lantearne een plan dat erop gericht is Akkrum en Nes voor 2050 volledig energieneutraal te maken.

In twee bijeenkomsten wordt dat plan opgesteld. Dat gebeurt onder leiding van deskundigen van de Energiewerkplaats Fryslân. De tweede bijeenkomst staat gepland op 7 mei. Het resultaat wordt gepresenteerd op de Reuzedei op 1 juni.

Er wordt gewerkt volgens een gestructureerde methode die als naam de Energiemixmethode heeft. Daarbij wordt gekeken naar het energieverbruik in het dorp en hoe dat vervolgens, bijvoorbeeld met een zonnepark, windenergie of geothermie, energieneutraal te maken is.

De Energiewerkplaats Fryslân is een ideële organisatie die zich inzet voor vrijwilligers, die in dienst van het algemeen belang, in hun eigen gemeenschap, de energietransitie vormgeven.

Daarin werken samen: Doarpswurk, de Friese Milieufederatie en Us Koöperaasje (koepel van duurzame dorpscoöperaties).

Opgeven kan via info@duurzaamakkrumnes.nl.