Exclusieve Fûgelwacht-app voor scholieren en docenten Nordwin College

HEERENVEEN - Voor scholieren en docenten van het Nordwin College uit Heerenveen komt er dit voorjaar een onderwijseditie van de Fûgelwacht-app beschikbaar.

De app wordt dinsdag 26 maart tussen 13.00 en 14.00 uur geïntroduceerd tijdens een veldles voor hoveniers in het mbo. Die vindt plaats in een weiland nabij Museum Belvédére. De veldles is meteen het startmoment van een pilot die dit jaar loopt met de app en exclusief bedoeld is voor alle onderwijsrichtingen van het Nordwin College.

Met de app kunnen scholieren en docenten het veld ingaan om vogelwaarnemingen realtime door te geven en onder andere nesten en broedparen te melden. Achteraf doorgeven kan eveneens.

Educatiepagina

In de onderwijseditie van deze Fûgelwacht-app die speciaal voor het Nordwin College is gemaakt, komt ook een extra educatiepagina beschikbaar met links naar digitaal lesmateriaal over weidevogels en natuurinclusieve landbouw. Daarbij wordt de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook gespaard en verzorgd.

Het Nordwin College is het initiatief gestart met de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Zij werken met nazorgers in het veld die weidevogelnesten markeren en monitoren.

Nazorgers gebruiken al enige jaren de Fûgelwacht-app, die door vrijwilligers van de BFVW zelf is ontwikkeld.

‘Uniek’

De app is volgens de BFVW uniek in Nederland, omdat deze zich direct richt op de praktijk van het natuurbeheer.

De app helpt weidevogelbeheerders, nazorgers en boeren via digitale registratie van vogelsoorten, broedparen, nesten, legsels en kuikenoverleving