Gemeente Heerenveen: ‘Gemiddelde snelheid op Meyerweg De Knipe gedaald, topsnelheden lager’

DE KNIPE - De gemiddelde snelheid op de Meyerweg in De Knipe is sinds de herinrichting gedaald van ruim 47 kilometer per uur in 2017 naar ongeveer 42 kilometer per uur nu.

Dat blijkt uit een snelheidsmeting die de gemeente Heerenveen in januari heeft laten uitvoeren. De resultaten staan in de afgelopen De Compagnon. Dat is het weekblad voor De Knipe.

Uit de meting van januari blijkt volgens de gemeente dat ook het hardrijden is teruggedrongen. In 2017 werd een topsnelheid gemeten van 114 kilometer per uur. Bij de laatste meting was de hoogste snelheid ongeveer 80 kilometer per uur. Dergelijke hoge snelheden worden vooral ’s avonds en ’s nachts gemeten.

Het aantal auto’s dat gebruik maakt van de Meyerweg is bovendien gedaald met 13 procent. Per etmaal waren dat er in 2017 5041 voertuigen. In januari waren dat er 4378.

Vervolgmetingen

Om de te kijken of het huidige verkeersgedrag overeenkomt met wat de gemeente voor ogen had, worden ook de komende maanden verkeersmetingen gehouden. De eerstvolgende is eind maart.

Daarnaast worden eerdaags 30 kilometer per uur aanduidingen aangebracht in de 30 kilometerzones. Dat moet de weggebruikers extra wijzen op de geldende snelheid.

 

Bloembakken

In goed overleg met de bewoners komen er als experiment bloembakken voor en na de kruising op de Woudsterweg. Na de proefperiode, onbekend is hoe lang deze duurt, volgt een evaluatie.

De kruising zelf is vanwege werkzaamheden afgesloten in de meivakantie, om het werk snel en goed te kunnen uitvoeren en overlast beperkt moet worden.

Licht en graszaad

Ondertussen is de verlichting langs de Meyerweg al aangepakt. De 40 jaar oude verlichting is vervangen door led lampen. De lichtmasten worden gedimd van 22.00 tot 06.00 uur. Het nieuwe licht levert een besparing op van 80 procent, terwijl de verkeersveiligheid blijft gewaarborgd.

Daarnaast zijn rondom een aantal bomen en bij de praam aan de Ds. Veenweg grondspots aangebracht en zijn op de kruising It Slúske lichtbolders aangebracht die de sfeer van de vaart symboliseren.

Terwijl in april de bermen met graszaad ingezaaid. Dat moet zorgen voor een groene aanblik in de zomer.