Bornego College, OSG Sevenwolden en VSO De Zwaai komen met passende voorziening voor leerlingen in het autistisch spectrum

HEERENVEEN - Het Bornego College, OSG Sevenwolden en VSO De Zwaai willen bij een samenwerking tussen het reguliere en speciaal onderwijs een passende voorziening voor havo- en vwo-leerlingen met (ernstige) beperkingen in het autistisch spectrum (ASS) realiseren.

Dat willen zij doen door in Heerenveen een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen onder de noemer: ‘Synthese, passend onderwijs voor leerlingen met ASS problematiek in Heerenveen en omstreken’.

Sinds dit schooljaar loopt er al een pilot met een kleine groep bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde aanpak zoals deze in Talentencollege Noord (TAN) is ontwikkeld vormt daarvoor de basis.

Er nemen zes leerlingen deel die ook al op één van de drie scholen stonden ingeschreven en al in de bovenbouw van de havo en vwo aanwezig zijn of een overgangsbewijs hebben of hadden aan het einde van het afgelopen schooljaar voor de bovenbouw van havo of vwo.

Komend schooljaar wordt de bovenbouwgroep doorontwikkeld naar tien tot twaalf leerlingen. Ook start dan de eerste onderbouwgroep (havo en vwo één, twee en drie) met de gepersonaliseerde aanpak als basis.

Brugklasleerlingen van de havo en het vwo uit klas één die voldoen aan de criteria starten in principe met een ontwikkelperspectiefplan (OPP) in het regulier onderwijs. In dat traject wordt vervolgens gekeken of plaatsing naar de synthesegroep direct of in de loop van het leerjaar noodzakelijk is.

Fedde Schurer

Het onderwijs van de synthesegroep vindt elke dag va 9.00 tot 15.00 uur plaats op de locatie Fedde Schurer op de bovenste verdieping.

De persoonlijke studiebegeleider is daar het eerste aanspreekpunt voor de leerling, is ondersteunend aanwezig en wijst de leerling de weg in planning en organisatie. Ook komen een vakcoach, en de reguliere voortgezet onderwijs docenten langs bij de leerling in het lokaal om uitleg te geven over het betreffende vak.

Eigen leerroute

De leerling volgt een eigen leerroute die ook bestaat uit een eigen toets planning en daar waar mogelijk en wenselijk kunnen leerlingen deelnemen aan een aantal reguliere lessen op Fedde Schurer.

Vakcoaches en studiecoaches hebben in het begin van het schooljaar een belevingscircuit meegemaakt, waarbij zij konden ervaren hoe de wereld van autisme is.