FOTO’S | SP stelt in commissie ROM vragen over fijnstofonderzoek aan K.R. Poststraat: ‘Transferium kan probleem oplossen’

HEERENVEEN - De SP stelt vanavond in de commissie ROM vragen over het fijnstofonderzoek dat de gemeente Heerenveen heeft laten uitvoeren aan de K.R. Poststraat. Het onderzoek is gedaan nadat bewoners vorig jaar klaagden over zwarte ramen, zwart tuinmeubilair, stank en lawaaioverlast.

De SP zegt dat bewoners van de K.R. Poststraat, die volgens het onderzoeksbureau FUMO de meest ongezonde straat van Heerenveen is om in te wonen, zich in de steek gelaten voelen door de gemeente Heerenveen.

,,Er zou over langere termijn meting worden gedaan naar fijnstof, maar het komt erop neer dat er tweemaal kortduren een zogenaamd PM 10-onderzoek is gedaan en geen PM 2,5-onderzoek. Er is dus geen specifiek onderzoek gedaan naar fijnstof, dat deel wat je niet kunt ophoesten en wat in de longen blijft zitten, maar naar grotere delen roet”, zegt voorzitter Dimph van Ruth van SP afdeling Heerenveen.

Bij de meting die nu is gedaan is volgens de SP naar voren gekomen dat sprake is van aanzienlijk veel roet, voornamelijk veroorzaakt vrachtwagens en bussen. Dit zou echter wel binnen de gemiddelde geldende normen vallen. ,,Tegelijkertijd wordt in het onderzoek ook gezegd dat als er een toename van verkeer komt, de gemeente wel een vinger aan de pols moet houden voor wat betreft roetuitstoot.”

Enquête en komst transferium

Om de mening van de bewoners te horen, hield de SP zaterdag een enquête aan de K.R. Poststraat. Die vond plaats in het kader van ‘Buurten in de buurt’. Onder anderen fractievoorzitter Jan van der Veen en Paul Steenbergen (commissielid ROM) waren namens de politieke partij aanwezig.

Zij vroegen de omwonenden: in hoeverre zij last hebben van de fijnstofuitstoot, in hoeverre zij zich gehoord voelen, wat zij ervan zouden vinden als het vrachtverkeer en de bussen tot het verleden behoren en hoe zij tegenover de komst van een transferium staan. De uitkomsten wil de SP op een later moment aan de orde stellen in de Raad.

Van Ruth: ,,De komst van een transferium bij de McDonald’s zou de angel uit het probleem halen. De grote bussen kunnen uit de bebouwde kom worden geweerd en in plaats daarvan kunnen kleine elektrische bussen (of bussen op een andere schone brandstof) worden ingezet die door Heerenveen kunnen rijden. Op deze manier kan er ook wee een bus rijden naar ziekenhuis Tjongerschans, waar nu geen bus stopt. Daarnaast hopen wij dat er betere bebording komt op de snelweg, zodat vrachtverkeer niet meer over de K.R. Poststraat rijdt.”

Tijdens de bespreking van het rapport met bewoners van de K.R. Poststraat, waarbij op verzoek van de bewoners ook de SP was uitgenodigd, werd aangegeven dat de bussen van Arriva op schone brandstof zouden rijden. Bij navraag bij Arriva door één van de bewoners werd door Arriva volgens de SP schriftelijk bevestigd dat de bussen in en rond Heerenveen allemaal op diesel rijden en niet op schone brandstof.

Presentatie door gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil in april de uitkomsten van het onderzoek naar de uitstoot van luchtverontreiniging en lawaai langs de K.R. Poststraat in Heerenveen presenteren.

Om een goed beeld te krijgen van de fijnstofuitstoot en overige luchtverontreiniging aan de K.R. Poststraat die tijdens de spits vol auto’s staat, zijn er in een periode van een half jaar een aantal metingen verricht.

De filevorming aan de K.R. Poststraat hoort als de ingreep Heerenveen Beter Bereikbaar is afgerond volgens de gemeente Heerenveen tot het verleden behoren.

De SP liet onlangs weten graag eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten alvorens de aannemer aan de slag gaat. Een motie hierover, gesteund door ChristenUnie en GroenLinks, kreeg recentelijk geen meerderheid in de Raadsvergadering.

‘Gezondheid en veiligheid belangrijkste’

Hoewel het onderzoek voornamelijk gericht was op het meten van roet, noemen de buurtbewoners zelf de ‘zwarte neerslag’ niet als het belangrijkste waaraan iets moet gebeuren. Zij wijzen op het belang van hun gezondheid en veiligheid.

,,Het is niet alleen de spits waar het om gaat, het verkeer gaat de hele dag door. Gemiddeld zijn er 13.000 verkeersbewegingen per dag, waarvan ruim 400 busritten. Dan hebben het alleen nog maar over de fijnstofuitstoot. Daar komt nog de veiligheid bij, zoals de snelheden die worden gereden en het lawaai wat dat teweeg brengt”, aldus omwonenden in een reactie aan de Heerenveense Courant.

Van Ruth: ,,Dit zijn de klachten die de bewoners hebben. Zij spreken de hoop uit dat dit straks, onder andere door de voorstellen van de SP, tot het verleden behoort.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)

Zie ook onderstaande filmpjes, gemaakt door Jolanda Geerling-Van Overhagen van de SP: