Heerenveen-Noord gaat gebukt onder steenmarterplaag, gemeente Heerenveen verwijst bewoners door naar Landschapsbeheer Friesland

HEERENVEEN - Heerenveen-Noord heeft sinds enige tijd flinke overlast door steenmarters. Dat laten meerdere mensen weten aan de Heerenveense Courant.

Onlangs plaatste Elske Schotanus een bericht over steenmarterschade in de Facebookgroep van de Flora buurtvereniging. ,,Ik schrok van de veelheid aan reacties.”

De meldingen over steenmarteroverlast komen uit tal van straten in Heerenveen-Noord. Een persoon laat weten dat de dieren er zelfs al jaren rondlopen en het ook hebben voorzien op kippen.

Op de Facebookpagina van de Flora buurtvereniging staan tal van meldingen over doorgeknaagde kabels van auto’s, met flinke schade tot gevolg. Een aantal personen heeft zelfs al meerdere keren schade gehad door de steenmarters.

,,Het leidt niet alleen tot grote schade, maar kan ook gevaar opleveren voor automobilisten”, zo wordt gesteld. Zo is een persoon zelfs al zes keer ‘bezocht’ door de steenmarters, met een schadepost van duizend euro tot gevolg.

‘Geen beleid’

De gemeente Heerenveen zegt bij monde van woordvoerder Simone Postma dat de gemeente geen beleid heeft als rondom de beschermde diersoort steenmarters.

,,Als mensen er last van hebben, kunnen ze dat zelf aanpakken. Steenmarters zijn beschermd en daarom is het belangrijk dat de aanpak op de juiste manier gebeurt. Er zijn verschillende bedrijven die hierbij kunnen helpen. Ook is er een speciaal meldpunt van Landschapsbeheer Friesland”, zo verwijst Postma door naar de website www.landschapsbeheerfriesland.nl/projecten/biodiversiteit/291-meldpunt-vleermuizen-en-steenmarters.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)