Bewoners Coornhert State beschikken dankzij grote sticker voortaan over ‘eigen voordeur van vroeger’

HEERENVEEN - Bewoners van woonzorgcentrum Coornhert State in Heerenveen hebben een ‘eigen’ voordeur gekregen in de vorm van een sticker. De stickerdeur ziet er net zo uit als de eigen voordeur van vroeger.

De zorgmedewerkers van afdeling de Roerdomp in Coornhert State bedachten een plan voor de voordeurstickers en dienden dat in. De voordeurstickers zijn mogelijk gemaakt vanuit Waardigheid en Trots. Ook in 2019 zijn in het kader van dat plan extra middelen beschikbaar vanuit de overheid om de kwaliteit binnen verpleeg-en verzorgingshuizen te verbeteren. De voordeuren zelf zijn gemaakt door de firma Schokker Producties met behulp van stickers.

Volgens meriant, waar Coornhert State onder valt, vinden mensen met geheugenproblemen hun eigen woonruimte gemakkelijker terug dankzij stickerdeur. ,,Bovendien zorgt de eigen voordeur voor een herinnering aan vroeger en draagt het bij aan het thuisgevoel van bewoners.”

‘Baat bij geheugensteuntjes’

Mensen met geheugenproblemen hebben vaak baat bij geheugensteuntjes, zoals een herinnering aan vroeger. De voordeur in het woonzorgcentrum, zoals die vroeger thuis ook was, wordt herkend.

,,Dat biedt houvast en bewoners kunnen de eigen woonruimte gemakkelijker terug vinden. Ze hoeven minder vaak te vragen waar ze heen moeten of waar hun woonruimte is. Een voordeur staat vaak symbool voor een bepaalde beleving of herinnering uit iemands leven of een plek waar iemand met plezier heeft gewoond. Bovendien levert het ook nog eens mooie gesprekken op. De bewoners zijn er heel erg blij mee.”