Esther Haveman opent nieuwe speelplaats bij OBS Het vogelnest

HEERENVEEN - Esther Haveman, een van de Heldinnen van ’t Veen, opent vrijdag 12 april om 9.30 uur de nieuwe speelplaats van OBS Het vogelnest aan de Tureluurstraat 20 in Heerenveen.

Na de opening krijgen de scholieren van de basisschool een warming-up door Mariska de Vries. Vervolgens vinden de koningsspelen plaats op het nieuwe plein.

OBS het Vogelnest heeft bewegen als extra onderwerp op de agenda staan. Naast de gymlessen door de vakleerkracht krijgen alle leerlingen op woensdag een half uur extra bewegingsonderwijs op het voor spelen geschikt gemaakte schoolplein.

Ook in de lessen worden veel reken en taaloefeningen vanuit de beweging gedaan.