Gemeente Heerenveen wil bedrijventerrein, zonnepark en duurzame landbouw realiseren op Klaverblad Noordoost

HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om geld uit te trekken voor de verdere ontwikkeling van het 120 hectare grote gebied Klaverblad Noordoost.

Volgens het college kan het gebied het beste ontwikkeld worden tot een bedrijventerrein en zonnepark in combinatie met duurzame landbouw.     

Voor de voorbereiding van de plannen wordt ongeveer anderhalf jaar uitgetrokken. Daarna wordt gestart met de realisatie van een zonnepark en het vestigen van bedrijven. De groenbuffer en de vervolgafspraken met pachters over natuurinclusieve landbouw starten al op kortere termijn. 

Planontwikkeling 

Voor de planontwikkeling worden de uitkomsten van de bijeenkomsten Sinnetafel als vertrekpunt genomen. Sinnetafel is een gezamenlijk onderzoek van de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland naar zonneparken rondom het Klaverblad. Ook omwonenden, bedrijven en anderen zijn erbij betrokkenen. ,,In het gebied is uiteindelijk ruimte voor veertig hectare bedrijventerrein, dertig hectare zonnepark en vijftig hectare duurzame landbouw”, zegt verantwoordelijk wethouder Van Veen.
 
Voor de ontwikkeling van het zonnepark zegt de gemeente samenwerking te zoeken met lokale energiecorporaties. ,,Enerzjykooperaasje Aldeboarn, Us AEngwirden en Duurzaam Akkrum Nes hebben al aangegeven graag met de gemeente mee te denken en als partner mee te werken. Hoe het zonnepark vorm kan krijgen, wordt onderzocht”, zegt Van Veen.

Banenmotor

Volgens de gemeente is het als banenmotor van Friesland voor Heerenveen belangrijk om voldoende bedrijfsgrond beschikbaar te hebben.

,,De provincie heeft kort geleden ingestemd met het ontwikkelen van een deel van Klaverblad Noordoost tot bedrijventerrein. Ook de wensen van de omwonenden voor een versteviging van de bestaande groene buffer worden onderdeel van de plannen.”

Lelylijn

De raad besloot onlangs nog dat de gemeente Heerenveen zich opnieuw sterk moet maken voor de spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen. 

Van Veen: ,,Daarom wordt in de ontwikkeling van de plannen rekening gehouden met ruimte voor een spoorlijn direct ten noorden van de A7."

Voor meer informatie over de Sinnetafel klik hier