Veel animo voor jaarlijkse bloemlegging bij het Van Sminia gedenkraam in Doelhofkerk Aldeboarn

ALDEBOARN - Onder grote belangstelling heeft donderdagavond de traditionele bloemlegging plaatsgevonden bij het Van Sminia gedenkraam in de Doelhofkerk van Aldeboarn.

Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag van de bloemlegging.

Jongeren van groep 8 van de beide Boarnster scholen namen deze bloemlegging voor hun rekening. Daarvoor had Lykele van der Ven de symboliek van het raam nader uitgelegd.

Groep 7 en 8 van OBS de Boarne brachten de laatste dagen van de burgemeester in een boeiend toneelstuk naar voren. Leerlingen van CBS de Finne brachten in woord en beeld de geschiedenis van de burgemeester voor het voetlicht.

Deze laatste presentie werd afgesloten met een indrukwekkend gedicht over burgemeester Van Baerdt van Sminia.

De gehele plechtigheid werd afgesloten met een dankwoord van Tineke de Jong directeur van OBS de Boarne en het zingen van het Wilhelmus.