Onafhankelijke Participatieraad Heerenveen op zoek naar nieuwe leden

HEERENVEEN - De Participatieraad Heerenveen is op zoek naar nieuwe leden.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B en W van de gemeente Heerenveen gevraagd en ongevraagd adviseert. Ook adviseert zij over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Participatieraad werkt onafhankelijk van het gemeentebestuur en ambtenaren en is verdeeld in diverse werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een eigen aandachtsgebied.

Regelmatig vraagt de gemeente Heerenveen de Participatieraad om mee te denken over nieuw beleid. De gegeven adviezen zijn gebaseerd op informatie en signalen uit de Heerenveense samenleving. Zo worden inwoners actief betrokken bij het realiseren van beleid.

Zie www.participatieraadheerenveen.nl.