FOTO’S | Esther Haveman opentnieuwe speelplaats OBS Het Vogelnest, kinderen leven zich uit bij koningsspelen

HEERENVEEN - Esther Haveman, een van de Heldinnen van ’t Veen, heeft vanochtend de nieuwe speelplaats van OBS Het vogelnest aan de Tureluurstraat 20 in Heerenveen geopend.

Na de opening kregen de scholieren van de basisschool een warming-up door Mariska de Vries. Vervolgens vonden de koningsspelen plaats op het nieuwe plein.

OBS het Vogelnest heeft bewegen als extra onderwerp op de agenda staan. Naast de gymlessen door de vakleerkracht krijgen alle leerlingen op woensdag een half uur extra bewegingsonderwijs op het voor spelen geschikt gemaakte schoolplein.

Ook in de lessen worden veel reken en taaloefeningen vanuit de beweging gedaan.