Ecopark De Wierde in teken van bijentelling

HEERENVEEN - In totaal dertig personen hebben zaterdag vanwege de Nationale Bijentelling meegedaan aan een bijentelling op Ecopark De Wierde in Heerenveen.

Omrin heeft zich onlangs aangesloten bij het bijenpact en wil inzetten op meer biodiversiteit. Daardoor moet het aantal bijen het komende jaar toenemen. Zo is er al een bijen- en vlindermengsel gezaaid en een faunapassage aangelegd.

De Nationale Bijentelling vond zaterdag en zondag plaats. Die dag wordt jaarlijks gehouden door Nederland Zoemt, om in kaart te brengen hoe de bij, die van belang is voor de voedselkringloop, er voor staat.