De Uitdaging: ‘Als bestuur uitdagingen aangaan’

OUDESCHOOT - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Pieter Lantermans, voorzitter van Plaatselijk Belang Oudeschoot.

Sinds 2007 woont Pieter Lantermans in Oudeschoot (44). Hij is bezig zijn eigen bedrijf op te zetten en is sinds anderhalf jaar voorzitter van Plaatselijk Belang Oudeschoot. ,,Ze zochten nieuwe mensen voor het bestuur en vroegen of ik erbij wilde. In de eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering werd ook gelijk een nieuwe rolverdeling gemaakt. Er waren nog twee nieuwe leden en de interim-voorzitter trad af. Ik werd toen gelijk voorzitter”, zegt Pieter Lantermans. Het bestuur is nu vijf man sterk en plaatselijk Belang heeft momenteel zo’n 150 leden.

Zonnewal

Een belangrijk onderwerp waar het bestuur mee bezig is, is de zonnewal bij de A32. ,,Dat is een ding. Die zonnewal staat aan de oostzijde gepland. Daar ligt al een hele hoge mooie geluidswal. We zeggen hier in Oudeschoot dat we, in verband met energietransitie, meer capaciteit voor zonne-energie moeten installeren. Alleen door aan de overkant een heel hoog object te gaan neerzetten terwijl aan deze kant de geluidswering eigenlijk echt wel heel erg laag is en het hele dorp wel behoorlijk wat geluidsoverlast heeft van de A32, voelt dat niet echt goed. We zouden liever zien dat er juist ook aan de westzijde iets gebeurd om dat geluid te verminderen. Eventueel gecombineerd met zonne-energie.”

Zienswijze

Plaatselijk Belang heeft een zienswijze ingediend. Net als een andere groepering uit Oudeschoot. Het antwoord wat beide partijen daarop krijgen, is dat er vooralsnog niks mee gedaan gaat worden. ,,Daar zijn we teleurgesteld over, maar het is wat ons betreft zeker niet het einde van het verhaal. Het is gewoon het begin van een vervolg.” Wat het bestuur sowieso gaat doen, is in gesprek gaan met de verschillende berokken partijen en vragen waarom er voorbij wordt gegaan aan hun bezwaren.

30-kilometerzone

,,Een zelfde soort onderwerp waar we mee bezig zijn, is de 30-kilometerzone hier op de Marktweg en Wolvegasterweg. Daar zien we al vanaf het begin dat er toch wel vrij harder wordt gereden dan 30 kilometer per uur. En dat dat ook weleens als vervelend wordt ervaren. Sinds vorig jaar zijn we opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan waarin ook erkend is dat de inrichting van deze weg beter moet.” Hier is budget voor vrijgemaakt en er zijn concrete plannen die eind deze maand tijdens een inloopavond aan de bewoners worden voorgelegd.

Energietransitie

,,Verder wat er aankomt, is de energietransitie. Juist Oudeschoot heeft een bijzondere verdeling van sociale huurwoningen, die ook alweer wat ouder zijn en waar wellicht best het een en ander aan moet gebeuren, en een grote voorraad eigen woningen die uit de jaren dertig stamt. Als je die bijvoorbeeld energieneutraal wil maken of als je een aanpak voor de wijk wilt hebben waarin je bijvoorbeeld door middel van een lokale energiecoöperatie iets wilt doen, wordt dat nog best wel een uitdaging om dat allemaal goed op elkaar af te stemmen.” Dat is ook iets waar het bestuur zich op richt. Maar dit zit nog in een beginnende, verkennende fase.

Actief

,,Waar we als bestuur blij mee zijn, is MFA Skoattershûs. Dat loopt mooi. Er is een hele enthousiaste groep vrijwilligers die zich daar erg voor inzet.” De voorzitter ziet Oudeschoot als een dorp waar veel gebeurt. ,,Er zijn veel verenigingen voor een relatief klein dorp. Oudeschoot heeft veel actieve, enthousiaste inwoners die ervan houden met het dorp gezamenlijk dingen te doen. Je moet ook niet ontkennen dat er sociale problematiek is, maar als je er per saldo naar kijkt, is het een actief dorp. Met actieve bewoners die ook op elkaar letten, die er echt wat moois van willen maken en die dat dus ook doen.”

Uitdagingen aangaan

,,Er ligt een heel aantal uitdagingen die je als Plaatselijk Belang zou willen oppakken. Ik zie het als uitdaging om dat als bestuur ook allemaal te kunnen behappen. Want het bestuur is iets wat we als bestuursleden erbij doen. We zouden meer bestuursleden kunnen gebruiken. Dan kunnen we net iets meer tijd aan onderwerpen besteden om het echt goed te doen. Wat die zonnewal betreft bijvoorbeeld, dan heb je te maken met professionele partijen en wil je een volwaardige gesprekspartner zijn. Dat kost wel tijd om je daarin te verdiepen. Ik denk dat het een uitdaging is om het goed te gaan doen. Dat is ook een leerproces. Die uitdaging die ik nu zie over hoe we als bestuur al die uitdagingen op een goede manier aangaan, vind ik een leuk onderwerp om over na te denken.”

Interactie

Ook een uitdaging voor de voorzitter is om vanuit het bestuur, de interactie tussen leden, maar ook inwoners van het dorp, te verbeteren. ,,Ik wil dat als er dingen leven onder de bewoners, dingen die ze graag willen bereiken of problemen die ze ervaren, dat ze ons dan snel weten te vinden. En dat wij dan of hen beter kunnen faciliteren om dat probleem op te lossen of de juiste wegen weten te bewandelen om ze daarmee te helpen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat we moeten zorgen dat we klaar zijn voor al die grote uitdagingen die eraan komen.”

Mieke van Veen