Burgemeester Van der Zwan zegt in weinig verheffende raadsvergadering toe P8 onder de loep te nemen na nieuwe incidenten op Het Meer

HEERENVEEN - Burgemeester Van der Zwan heeft maandagavond in de raadsvergadering toegezegd om de situatie rondom P8 bij thuiswedstrijden van SC Heerenveen onder de loep te nemen.

Die toezegging deed hij niet alleen vanwege vragen uit de raad, maar ook omdat Van der Zwan zelf naar aanleiding van misdragingen door fans van FC Groningen het niet meer wenselijk acht dat P8 als parkeerruimte wordt gebruikt voor grote groepen uitfans. Vanaf P8 lopen die nu nog over Het Meer naar het Abe Lenstra Stadion.

Net als eerder ging dat ook dit weekend weer mis. Zo werd niet alleen zwaar vuurwerk afgestoken, maar waren er ook intimiderende spreekkoren, werd wild geplast, werden vernielingen aangericht bij omwonenden en werden diezelfde omwonenden op een vervelende manier aangesproken.

Van der Zwan: ,,We gaan de situatie evalueren en een alternatief zoeken. Voor wat betreft de vandalen, er zijn camerabeelden en foto’s gemaakt. Het incident in het stadion waarbij vanuit het uitvak vuurwerk tussen fans van SC Heerenveen terechtkwam doet het OM onderzoek.”

In de vervolgens weinig verheffende raadsvergadering werd daarnaast Jan Julius Buwalda namens het PvdA geïnstalleerd. Hij is de opvolger van Jaap Stalenburg, die naar de Provinciale Staten is vertrokken.

Andere zaken die onder andere voorbijkwamen waren het emancipatiebeleid LHBTIQ+ en moties vreemd aan de orde van de dag door de CU omtrent de seksinrichting aan de Munnikstraat en het initiatief van de SP omtrent het voorrang geven aan fietsers op alle rotondes in de gemeente Heerenveen.

LHBTIQ+

De hele raad, met uitzondering van Ate Eijer en Erik de Swart van de FNP (,,wij willen niet meegaan in de symboolpolitiek van GroenLinks en de andere partijen") schaarde zich achter een gezamenlijke motie van GroenLinks, de ChristenUnie en de PvdA omtrent artikel 1.

,,Allen die zich in Nederland bevinden zouden in alle gevallen gelijk behandeled moeten worden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Die basisrechten moeten we actief uitdragen. Samenhangend daarmee zou er een kunstwerk moeten komen, gemaakt door een kunstenaar uit de gemeente Heerenveen. Wellicht is de nieuwe raadszaal een idee”, verwees raadslid Grietje van Dijk naar de verbouwplannen die wellicht voor de zomer nog worden behandeld.

Daarnaast wordt donderdag 18 april een intentieverklaring ondertekend. Dat gebeurt in het Abe Lenstra Stadion.

Seksinrichting

De ChristenUnie greep de vergunning voor de seksinrichting aan de Munnikstraat die op 29 juli afloopt aan om het ,,op te nemen voor vrouwen die hier onder valse voorwendselen komen om vervolgens in droevige, erbarmelijke omstandigheden in uitgeleefde hokjes hun werk te moeten doen. Wij hebben als gemeente verantwoording voor die vrouwen”, aldus Lia de Heij van de CU. ,,Gaan we dit aanpakken of laten we het weer jaren doorgaan?”

Hoewel de andere partijen waarde hechtten aan de oproep, wilden zij wel eerst weten wat de wettelijke positie is van de gemeente. Nadat Van der Zwan aangaf de vergunning in mei te willen bespreken in een commissievergadering en om ‘eerst heel plat te kijken waar op te toetsen’ en de vraag aan De Heij of zij akkoord ging om eerst een gesprek te hebben met de verantwoordelijke wethouder, was dat voor de CU voldoende aanleiding om d emotie niet in stemming te brengen.

Fietsplan

De motie vreemd aan de orde van de dag van de SP omtrent het geven van voorrang aan fietsers op alle rotondes in de gemeente Heerenveen werd eveneens niet in stemming gebracht.

Het plan werd sympathiek genoemd, maar bevatte volgens diverse partijen nog te veel haken en ogen. Jan van der Veen trok uiteindelijk de motie in. Wel complimenteerde Van der Zwan hem nog voor zijn heldere uiteenzetting.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)