FOTO’S | Jaarlijkse bloemlegging bij het Van Maasdijkmonument

HEERENVEEN - Samen met de leerlingen uit groep acht van de Van Maasdijkschool heeft burgemeester Tjeerd van der Zwan bloemen gelegd bij het Van Maasdijkmonument.

De school heeft dit oorlogsmonument geadopteerd en staat jaarlijks stil bij het waarom van het stilstaan bij dit moment.

Het monument herdenkt de inwoners van Heerenveen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Op het monument staan 27 namen.

De tekst op het monument luidt:

„Wy, stridend tsjin ‘e twang bin foar de frijdom stoarn jim, hoedzje frijdoms fjur, en hald de fakkel oan.”

(Foto’s Max van Gelder)