FOTO’S | Partijen ondertekenen intentieverklaring rondom LHBTIQ+ beleid

HEERENVEEN - In totaal veertig partijen hebben een intentieverklaring ondertekend waarmee zij aangeven actief te willen bijdragen aan de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTIQ+ inwoners.

Zowel de gemeente, scholen, kerkgenootschappen, zorg- en welzijnsorganisaties, buurt- en sportverenigingen als andere maatschappelijke organisaties hebben de ‘Regenboog’-overeenkomst ondertekend. Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de partijen aan dat ze zich binnen de organisatie willen inzetten om aandacht aan dit thema te geven. Het gaat bijvoorbeeld om communicatie en voorlichting. Speerpunt is sociale acceptatie.

Op verzoek van de gemeenteraad van Heerenveen is het beleid verder uitgewerkt en is de wens uitgesproken om een ‘regenbooggemeente’ te zijn. Daarom is samen met lokale organisaties een beleidsnota opgesteld met als titel ‘Iedereen doet ertoe!’.

,,Door de samenwerking kunnen we de komende jaren, ieder binnen de eigen organisatie, een aanpak ontwikkelen en zo aandacht blijven vragen voor onder andere de acceptatie van LHBTIQ+ personen. Dan kunnen we ook een gemeente zijn waarin mensen met verschillende achtergronden op een respectvolle en fatsoenlijke manier met elkaar samenleven”, zegt wethouder Zoetendal.

20.000 euro per jaar

De gemeente werkt ook samen met COC, Tûmba, Regenboogbelang Heerenveen en welzijnsorganisatie Caleidoscoop aan de uitvoering van het actieplan.

Voor de komende jaren wordt 20.000 euro per jaar uitgetrokken. Dat bedrag is voor voorlichting, educatie en uiteenlopende activiteiten om de tolerantie te verhogen.

Er is een subsidiebudget beschikbaar om lokale initiatieven uit de samenleving, die betrekking hebben op het bevorderen van een positief klimaat rondom seksuele en genderdiversiteit, te ondersteunen.

Cijfers

Ongeveer één op de twintig volwassenen is ‘LHBTIQ+-er’ (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender, intersekse personen, queer en alle andere variaties die niet-heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen).

Landelijke feiten en cijfers geven aan dat LHBTIQ+-ers vaker te maken krijgen met psychische problemen, pesten en uitsluitingen.

Betrokken organisaties

1. Accolade

2. Apostolisch Genootschap Heerenveen

3. Ateliers Majeur

4. AV Heerenveen

5. Bibliotheken Mar en Fean

6. Bornego

7. BUITENgewoon de Greiden

8. Caleidoscoop

9. COC Friesland

10. De Friese Wouden

11. easyActive

12. Elkien

13. Erotiekwinkel Euphoria

14. Friesland College

15. Gemeente Heerenveen

16. GGD Fryslân

17. Healthy Ageing Network Noord Nederland

18. Heerenveens MuziekCorps (HMC)

19. Heerenveense Boys

20. Huisartspraktijk Bloemberg

21. Koninklijke horeca Nederland (KHN) afdeling Heerenveen (20-25 lokale horeca)

22. Maatschappelijk Werk Fryslan

23. Nordwin College

24. OSG Sevenwolden

25. Politie Eenheid Noord-Nederland | District Fryslân | Basisteam Zuidoost Fryslân

26. Protestantse Gemeente Heerenveen

27. Regenboogbelang Heerenveen

28. SC Heerenveen

29. Scouting Polaris Heerenveen

30. Sport Fryslân

31. Sportstad

32. Stichting Wijkbelang Heerenveen-midden

33. TIGRA Fysiotherapie

34. Tûmba

35. Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

36. Verslavingszorg Noord Nederland

37. Veteranen Platform Heerenveen

38. VluchtelingenWerk Noord Nederland

39. Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen

40. Zorggroep Alliade (Zorggroep Alliade is een concern bestaande uit negen zorgpartners: Meriant, Reik, Talant, Ouderen Psychiatrie Friesland, Wil, Baanplus, Zorgkompas, Support&Co en Kennr).

Zie www.heerenveenhelpt.nl/regenboog.

(Foto’s Max van Gelder)