Gemeenteraad besluit in mei over duurzaamheidsprogramma 2019-2022

HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen neemt 20 mei een besluit over het duurzaamheidsprogramma 2019-2022.

Met dat programma wil de gemeente Heerenveen bijdragen aan een duurzame leefomgeving en de natuur beschermen. Het programma moet ertoe leiden dat Heerenveen klimaatneutraal is in 2050.

Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit de pijlers: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie.

Naast de ambitie en strategie voor de langere termijn omvat het programma acties die direct starten of al lopen. Zo besparen volgens de gemeente Heerenveen sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties al energie.

Richting geven

,,Kinderen van basisscholen leren over afval en er komen steeds meer lokale energiecoöperaties in de gemeente. Het duurzaamheidsprogramma geeft richting voor de komende jaren en voor alle vier thema’s zijn concrete projecten benoemd, zoals: het maken van een plan van aanpak voor aardgasvrij woningen, zonneparken, regionale energiestrategie, het ontwikkelen van Circular Valley rond Haskerveen, meer groen op bedrijfsterreinen en het realiseren van een lokaal Natuurnetwerk.”

De gemeente geeft naar eigen zeggen het goede voorbeeld. ,,De gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal met zonnepanelen op het dak. Daarnaast werkt de gemeente aan openbare verlichting in LED in de hele gemeente.”

‘Voor iedereen’

De gemeente werkt samen met inwoners, bedrijven en scholen en ook met de netwerkbeheerder en energieleveranciers.

,,Bovendien is veel ruimte voor inwoners, bedrijven en verenigingen om zelf aan de slag te gaan. Door bewuster in te kopen of te kiezen voor groen in de tuin in plaats van stenen. Duurzaam leven, wonen en werken in Heerenveen vraagt inzet van iedereen.”