Onder andere ontwikkeling Klaverblad Noordoost, experiment Doorbraak! en inrichten De Tramweg en It Slûske in De Knipe als 30-kilometerzone aan bod in raadsvergadering

HEERENVEEN - Onder andere de ontwikkeling van het Klaverblad Noordoost, het experiment Doorbraak! en het inrichten van De Tramweg en It Slûske in De Knipe in te richten als een 30-kilometerzone komt maandag 20 mei aan bod in de raadsvergadering van de gemeente Heerenveen.

Voor het realiseren van een twintig hectare groot bedrijventerrein (bruto veertig hectare), vijftig hectare agrarisch en deels natuurgebied en een dertig hectare groot zonnepark wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 375.000 euro en een krediet van 425.000 euro. Dat is bedoeld voor het beplantingsplan en het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging. Voor de voorbereiding van de plannen wordt ongeveer anderhalf jaar uitgetrokken.

Voor ‘Doorbraak!’ wordt voorgesteld om voor de periode 2020 tot 2022 een jaarlijks budget van 110.000 euro beschikbaar te stellen. Het experiment richt zich op ondersteuning en versterking van multiprobleemgezinnen.

De Knipe

Voor It Slûske en Tramweg in De Knipe wordt voorgesteld om deze in te richten als een 30-kilometerzone. Daardoor moet er een goede en veilige verkeerssituatie ontstaan die aansluit bij de totale herinrichting van de Meyerweg in De Knipe.

De huidige inrichting van beide straten is volgens de gemeente niet goed afgestemd op de herinrichting van de Meyerweg. ,,Nu de voltooiing van de herinrichting haar einde nadert, komt nadrukkelijk naar voren dat er niet voldoende rekening is gehouden met de verkeerssituatie op It Slûske en de Tramweg. Vanuit Langezwaag sluiten de Tramweg en It Slûske niet aan bij de nieuwe inrichting.”

Door de straten in te richten als 30-kilometerzone moet de snelheid vanuit Langezwaag eruit gehaald worden.

Aanvang

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en kan maandag 20 mei live bekeken worden via deze link.