Behoud vrouwenvoetbal SC Heerenveen donderdag aan bod in extra commissie Algemene Zaken

HEERENVEEN - Het behoud van het vrouwenvoetbal van SC Heerenveen komt donderdagavond aan bod in een extra commissie Algemene Zaken van de gemeente Heerenveen.

De vergadering is ingelast zodat het raadsvoorstel rondom het behoud van eredivisievoetbal voor vrouwen in Heerenveen behandeld kan worden voor de raadsvergadering van maandag 20 mei.

Het voorstel is om maximaal 150.000 euro beschikbaar te stellen voor het behoud van het eredivisie vrouwenvoetbal in Heerenveen. Dat geld kan volgens het voorstel kan via ten laste worden gebracht van het budget ‘onvoorzien 2019’. 

In het voorstel staat daarnaast om het college opdracht te geven om uit te werken op welke wijze deze middelen beschikbaar worden gesteld en dat daarbij in ieder geval de zekerheden en voorwaarden leidend zijn ,,zoals opgenomen in het voorstel bij de paragraaf financiën, risico’s en beheersmaatregelen.”

Verder wordt de raad in de tweede helft van 2019 geïnformeerd over de gemaakte afspraken. 

Noodklok

Eind april werd de noodklok geluid door de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. Er zou een einde komen aan het vrouwenvoetbal op het hoogste niveau. De Stichting kreeg de begroting voor het seizoen 2019-2020 niet rond en trok de conclusie dat het op deze manier niet langer kon. 

Om te voorkomen dat het vrouwenteam zich terug moest trekken is er vervolgens overleg geweest tussen SC Heerenveen, de KNVB, Sport Fryslân en de gemeente Heerenveen en de huidige bestuursleden van de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen. 

Voorwaarden

Uit die gesprekken bleek dat er voldoende perspectief is voor het vrouwenvoetbal in Heerenveen. De partijen hebben uitgesproken zich langjarig aan het vrouwenvoetbal te willen verbinden en willen bijdragen aan het voortbestaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

Zo willen De partijen vinden dat er een stevig financieel, juridisch en organisatorisch fundament moet komen te liggen, waarop het vrouwenvoetbal verder kan. Er is een kwartiermaker aangesteld om alle toezeggingen en voorwaarden in een formele structuur vast te leggen. 

Ook worden dan nieuwe bestuursleden aangetrokken. Voor de korte termijn bevestigen SC Heerenveen en de KNVB hun commitment. Zij hebben al een overbruggingsbudget beschikbaar gesteld zodat de speelsters en trainers tijdens het lopende seizoen betaald kunnen worden en zich kunnen voorbereiden op het volgende seizoen. 

Conceptbegroting

Voor het behoud van een competitie waardig team met ingang van het seizoen 2019-2020 wordt gerekend met een conceptbegroting van circa 300.000 euro. SC Heerenveen staat in ieder geval garant voor 100.000 euro en de KNVB voor 50.000 euro. 

Vanuit de gemeente wordt gedacht aan het beschikbaar stellen van middelen ter hoogte van maximaal 150.000 euro voor het komende seizoen, onder nader te bepalen voorwaarden. 

Kwartiermaker

Om het behoud van het vrouwenvoetbal te onderzoeken, werd Bjernt van Popta vorige week aangesteld als kwartiermaker.

Van Popta, advocaat bij Verdonk advocaten, gaat eerst bij de verschillende partijen inventariseren hoe zij hun bijdrage aan het vrouwenvoetbal concreet gestalte kunnen geven. 

Belangrijk daarbij is volgens hem wel de mate waarin sponsoren hun bijdrage in de nieuwe situatie willen continueren. 

Ook partijen die zich betrokken voelen bij het vrouwenvoetbal en een bijdrage willen leveren kunnen zich melden bij Van Popta.