Gedeputeerde Staten neemt maatregelen rondom openbaar vervoer tijdens schaatsevenementen in Thialf: ‘Ook treinhalte inzet van onderzoek’

HEERENVEEN - Gedeputeerde Staten van Friesland wil extra maatregelen treffen rondom het reizen met het openbaar vervoer naar Thialf tijdens evenementen.

Dat staat in een brief die voorzitter Arno Brok en de uit Heerenveen afkomstige secretaris Regina Bouius-Riemersma woensdag namens Gedeputeerde Staten van Friesland aan de statenleden hebben verstuurd.

De maatregelen die getroffen worden zijn busvervoer naar Thialf, ook voor personen met een lichamelijke beperking en het gebruik van de treinstop Heerenveen IJsstadion.

,,Hiermee komen wij tegemoet aan de toezegging die gedeputeerde Kramer op 27 februari heeft gedaan naar aanleiding van de door de ChristenUnie en Partij van de Arbeid gestelde mondelinge vragen over het gebruik van het station Thialf”, zo staat in de brief.

lnzet bussen

Bezoekers die met het openbaar vervoer naar schaatsevenementen in Thialf gaan reizen nu vaak via station Heerenveen met de bus naar Thialf, omdat de trein zelf niet stopt bij het ijsstadion.

Als niet alle reizigers met de reguliere bus mee kunnen, wordt bij evenementen extra vervoer ingezet door Arriva. De regeling rondom dat extra vervoer is opgenomen in de busconcessie Zuidoost-Fryslân vanwege het niet in dienst zijn van de treinhalte Heerenveen IJsstadion.

Plan van aanpak

,,Probleem is echter dat het aantal bezoekers voor Thialf niet van tevoren bekend is, zodat extra vervoer niet op voorhand wordt ingezet. Voor 1 juni 2019 komt Arriva met een plan van aanpak voor een betere afstemming van het busvervoer op schaatsevenementen.”

In dat plan geeft Arriva, aldus Brok, ook aan hoe zij een goede dienstverlening naar Thialf verzorgen en waarbij ze reizigers goed informeren over het busvervoer naar Thialf bij evenementen.

Vervoer mensen met een lichamelijke beperking

Het reguliere busvervoer tussen station Heerenveen en Thialf (lijn 17 en lijn 115) heeft faciliteiten om mensen met diverse lichamelijke beperkingen te vervoeren. Zo zijn er rolstoelplanken beschikbaar, speciale zitplaatsen voor gehandicapten en mindervaliden en kunnen rollators mee in de bus. Ook worden hulphonden toegelaten.

,,Hoewel er bij een grote vervoersbehoefte tussen het station Heerenveen en Thialf extra busvervoer ingezet, zijn die extra bussen niet altijd voldoende toegankelijk voor personen met een lichamelijke beperking. Daarom hebben wij Arriva verzocht om de vervoersbehoefte van gehandicapte personen die naar Thialf reizen inzichtelijk te maken en te monitoren. In het plan van aanpak van Arriva komt ook voor personen met een lichamelijke beperking een adequate regeling, zodat de bereikbaarheid van Thialf bij aanvang van het nieuwe schaatsseizoen in orde is.”

Halte Thialf

Naast de inzet voor een adequate busverbinding tussen station Heerenveen en Thialf, wordt ook de mogelijkheid onderzocht voor een (beperkte) treinstop bij Thialf tijdens schaatsevenementen.

Met de NS en Rover is ondertussen afgesproken om daarvoor op korte termijn een bijeenkomst te houden met alle betrokken partijen. De betrokken partijen zijn: de gemeente Heerenveen, Thialf, KNSR (House of Sports), de NS en de provincie Friesland.

Brok: ,,Los daarvan kaarten wij een treinstop bij station Heerenveen IJsstadion aan bij de gesprekken rondom de nieuwe hoofdrailconcessie van de NS die in 2025 van start gaat. Ook nemen we dit onderwerp mee bij de mogelijke decentralisatie van de Sprinter Leeuwarden-Zwolle van het Rijk naar de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel. Met al deze acties verwachten wij voor aanvang van het schaatsseizoen 2019/2020 een goede uitvoering te hebben voor bereikbaarheid Thialf voor alle bezoekers die met het openbaar vervoer komen.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)