G1000Heerenveen houdt slotbijeenkomst over plannen voor herinrichting centrum

HEERENVEEN - De slotbijeenkomst van de G1000Heerenveen wordt zaterdag 25 mei gehouden in het King College aan de Dominee Kingweg 10 in Heerenveen. De inloop is vanaf 9.00 uur.

Tien werkplaatsen bestaande uit inwoners presenteren dan hun voorstellen voor een toekomstbestendig centrum van Heerenveen.

De werkgroepen hebben de ideeën uit de G1000Burgertop van februari uitgewerkt naar concrete centrumplannen. De plannen presenteren zij aan panels van inwoners, werkgevers, ondernemers en politici.

Iedereen is welkom bij de presentaties. Samenvattingen van de voorstellen staan op G1000Heerenveen.nl/werkplaatsen.

Burgerbesluit

Na de presentaties vormen de deelnemers aan de G1000Heerenveen de Burgerraad. Onder leiding van burgemeester Van der Zwan stemt de Burgerraad over de gepresenteerde voorstellen.

Alleen deelnemers aan de G1000 kunnen op 25 mei stemmen. De voorstellen die worden aangenomen, vormen samen het Burgerbesluit Centrum Heerenveen.

De burgemeester biedt het Burgerbesluit namens de Burgerraad aan de gemeenteraad aan, met de vraag om over de voorstellen een uitspraak te doen.

Aanmelden voor de slotbijeenkomst kan via G1000Heerenveen.nl/slotbijeenkomst.