Perspectiefnota gemeente Heerenveen toont tekort van 675.000 euro voor 2020: ‘Vanaf 2021 positieve uitkomst’

HEERENVEEN - De perspectiefnota van de gemeente Heerenveen laat voor 2020 een tekort zien van 675.000 euro. Vanaf 2021 is er sprake van een positieve uitkomst, oplopend van bijna 600.000 euro in 2021 naar twee miljoen euro in 2023.

De landelijke toename van kosten in de jeugdzorg zegt wethouder financiën Hans Broekhuizen ook in de gemeente Heerenveen te merken. Voor Heerenveen betekent dat een tekort van vier miljoen euro. ,,We hebben compenserende maatregelen genomen zodat de jaarrekening sluit met een beperkt negatief resultaat.”

Om in de toekomst de kosten van de jeugdzorg te beheersen worden de aankomende periode gesprekken gevoerd met zorgaanbieders. De verwachting daarnaast is volgens Broekhuizen dat het Rijk tekorten binnen het hele sociaal domein compenseert. ,,Alleen dan kunnen we de zorg blijven bieden die we voor ogen hebben.”

Economie en duurzaamheid

Ondanks de financiële uitdagingen, blijft de economische ontwikkeling volgens Broekhuizen een belangrijke ambitie voor de komende jaren.

,,Het welzijn en de welvaart van de inwoners staat voorop. Daarbij draait economische ontwikkeling niet meer om het creëren van ‘alleen maar’ meer werk, maar wordt er ingezet op betere en passende banen.”

Daarnaast heeft de gemeente Heerenveen de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. ,,Duurzaamheid is voor Heerenveen een goede balans tussen mens, natuur en economie. Een van de belangrijkste opgaven is de aanpak voor aardgasvrije wijken en dorpen. De gemeente wil hierin graag samen optrekken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.”

Over de financiële stukken

Met de jaarrekening 2018 wordt teruggekeken naar het voorgaande jaar. De perspectiefnota 2019 geeft een financiële doorkijk naar de komende jaren.

De jaarrekening en de perspectiefnota komen op 17 juni in de gemeenteraad aan de orde.

Klik hier voor een overzicht van de thema’s