IN BEELD | Geschiedenis buurtschap Brongerga

BRONGERGA/ORANJEWOUD – ,,Brongerga is een buurtschap dat formeel onder Oranjewoud valt.” Dat schreef Henk Schriemer bij de tekst en foto’s die hij ons stuurde.

De grafkelder van de familie Van Limburg Stirum is voor 1916 gebouwd in opdracht van de C.L.A.J. graaf van Limburg Stirum op de begraafplaats van de voormalige kerk van Brongergea. 

De voorgevel is in opvallende neo-classicistische trant opgetrokken. Een gebogen afrit leidt van het toegangshek der begraafplaats direct naar de grafkelder. 

Omschrijving 

De grafkelder bestaat uit een grotendeels ingegraven rechthoekig bouwblok van één bouwlaag uitgevoerd in beton en gedekt door een lichthellend zadeldak. In de zijgevels zijn twee luchtopeningen uitgespaard. De voorgevel is iets royaler uitgevoerd zodat het achterliggende bouwsel aan het oog wordt onttrokken. De dubbele metalen deuren met sierhangwerk worden geflankeerd door twee pilasters bekleed met rode granito kunststeen. 

De getoogde kroonlijst bevat boven de pilasters de familiewapens van de echtelieden Maria de Blocq van Scheltinga en Charles Louis Adrien Juste graaf van Limburg Stirum, met de naam Van Limburg Stirum in diepreliëf er tussen. Het geheel wordt afgesloten door een tympaan. Het ingegraven toegangspad heeft gemetselde zijwanden van gele bakstenen, afgedekt met een betonnen balustrade en een zandvloer. Voor de toegangsdeuren is een gedeelte bevloerd met gele bakstenen. 

Waardering 

De grafkelder van de familie Van Limburg Stirum is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als bijzonder object in de typologische ontwikkeling van de grafkelder, - vanwege de redelijke mate van belang voor de geschiedenis van de techniek, vooral de betonbouw, - vanwege de hoge mate van esthetische kwaliteit, - vanwege de bijzondere detaillering van het gebouw, - vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur, - vanwege de redelijke mate van typologische zeldzaamheid. 

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.