‘Geslaagde middag rondom uitleg WMO-beleid’

HEERENVEEN - De FNV Senioren Heerenveen heeft dinsdag samen met de gemeente Heerenveen een middag gehouden waarin het WMO-beleid van de gemeente werd uitgelegd.

Hieronder een door de organisatie zelf aangeleverd verslag.

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een veelomvattende wet. Omdat veel inwoners van de gemeente Heerenveen hier vragen over hebben, heeft de FNV het initiatief genomen om een voorlichtingsmiddag voor de inwoners van de gemeente Heerenveen te organiseren. Deze middag werd er uitgelegd wat allemaal mogelijk (en niet mogelijk) is om gebruik te maken van deze wet.

Wethouder Jelle Zoetendal, beleidsambtenaar WMO Jochem Sloothaak en ‘meitinker’ Tea Hoekstra van de gemeente Heerenveen hebben een boeiende en interessante lezing gegeven over het WMO beleid. Dat dit veel vragen oproept, bleek ook deze middag. In zalencentrum De Koningshof werden aan de gastsprekers vragen gesteld door het massaal opgekomen publiek . Veel vragen gingen over de uitvoering van het beleid, daarom kon er deze middag ook advies ‘op maat’ worden gegeven aan het aanwezige publiek.

Onderwerpen zoals het WMO taxivervoer, het aanvragen van een invalidenparkeerpas, vragen over eigen bijdrage 2020, het keukentafelgesprek, aanvraag overige WMO-voorzieningen, alles werd deze middag besproken.

Na afloop van deze middag kon het publiek tevreden naar huis. Voorzitter van FNV senioren Heerenveen - Opsterland, Joop van de Berg bedankte de drie gastsprekers voor hun boeiende uitleg. Ook werd het massaal opgekomen publiek bedankt voor hun aanwezigheid. Al met al was het meer dan een geslaagde middag in restaurant De Koningshof.